Loading image...

Hissar, toaletter, utgångar – specifika områden

Vissa utrymmen är inte direkt involverade i evakueringsprocessen, men de är fortfarande föremål för särskilda nödbelysningskrav för att undvika panik och säkerställa högsta säkerhetsnivå för alla.

Vissa områden inom byggnader har sina egna speciella beskrivningar när det gäller normer och lagbestämmelser. Det är viktigt att komma ihåg att klassificeringen av ett utrymme som ett specifikt område och de tillhörande kraven är mycket olika för olika nationella marknader och måste beaktas i designprocessen. Oftast innehåller denna kategori utrymmen som inte är direkt involverade i evakueringsprocessen, men belysningskraven beskrivs för dem i syfte att säkerställa säkerheten för personer som kan befinna sig i dem under strömavbrott.

 

Specifika områden kräver specifikt nödljus

Denna kategori omfattar platser som rulltrappor, toaletter för personer med funktionshinder, hissar och liknande. I händelse av strömavbrott, när den allmänna belysningen slocknar, och det inte finns tillgång till naturligt ljus på dessa typer av platser, kan panik uppstå - till exempel till följd av klaustrofobi.

Speciella punkter behöver tillräcklig belysning

Under designprocessen antar vi oftast samma typer av lösningar för de specifika områdena som för de öppna ytorna (trots den mindre golvytan än vad som anges i definitionen). Det är dock viktigt att komma ihåg om speciella punkter, som har sina egna designkrav. Till exempel - en individuell, dedikerad flyktvägsarmatur måste installeras nära larmknappen i toaletter för personer med funktionshinder för att ge tillräcklig belysning i en nödsituation.

På samma sätt är det i hissar obligatoriskt att använda nödljus med samma parametrar som i öppna områden för att undvika fullständigt mörker under en nödsituation efter ett strömavbrott.

Nödljusarmaturerna som används i dessa situationer bör vara fristående eller drivas från en central strömförsörjning, men i det senare fallet måste de vara anslutna med flamskyddade kablar. Samtidigt måste man ta hänsyn till de omfattande test- och rapporteringskraven när man väljer ett centralt drivet system.

 

EU:s riktlinjer kräver lämpliga utrymningsvillkor för alla bemannade arbetsplatser

Viktiga principer för nödljussdesign att komma ihåg för specifika områden som hissar och toaletter:

  • identifiera eventuell närvaro av personer med funktionsnedsättning och lokalisera specialutrustning som är avsedd att användas
  • hissarnas och nödbelysningens placering i hissar och på väg från hissdörrar till närmaste utrymningsväg
  • variationer i definitionerna av specifika områden beroende på enskilda nationella bestämmelser

 

Krav på nödljus:

Typ av nödljusbelysing  arbetsuppgift/ aktivitetsområde

Belysningsstyrka (Emin) / Luminansnivå (Lmin)

Jämnhet (Ud)

Område

Varaktighet

Tid tills 50% / 100% belysningsstyrka uppnås
Belysning i öppna områden 0.5 lx 1:40 Golvyta exklusive 0.5 m indrag 1 tim 5 s / 60 s
Belysning i specifika områden 0.5 lx 1:40 Inom 2 m 1 tim 5 s / 60 s
Belysning av speciella punkter 5 lx Ej aktuellt Speciella punkter 1 tim 5 s / 60 s