År

2019

Sted

Tønsberg

Segment

Helse

Utbygger

Helse Sør-Øst RHF

Arkitekt

Link Arkitekter

Hovedentreprenør

Skanska

Rådgiver Elektro og Prosjektering lys

Multiconsult

Elektro entreprenør

Bravida AS

På Sykehuset Vestfold i Tønsberg brukes lys nå planmessig i arbeidet med å redusere psykiatriske lidelser.

Human Centric Lighting
For å få dette til benyttes systemet HCL – Human Centric Lightning. HCL er programmert slik at det på dagtid leverer lys med høy fargetemperatur («kaldt» lys med blåtoner), på kvelden et mer dempet lys med lav fargetemperatur («varmt» lys med mindre andel blåtoner). Det dempede, varme lyset sørger for at kroppen blir klar for kvelden og stimulerer produksjonen av søvnhormonet melatonin, mens det kalde lyset stimulerer våkenhet og aktivitet. Styringen av armaturene skjer automatisk og sømløst, forklarer Anders Bru, konseptansvarlig for HCL hos Glamox.


Lysmengder og –sammensetning varierer altså gjennom døgnet. Variasjon er også et stikkord for de ulike deler av lokalene: Korridorer trenger ekstra mye lys, mens sofakroker o.l. får mindre lysmengde og mer varmt lys.


– Vi har laget soner som skal være hjemmekoselige. I tillegg til varmt lys er vegger og tak malt i varme farger, dette reduserer preget av institusjon, forklarer Kari Hornmoen.

 

Viktige utearealer
Også utendørs er det arbeidet planmessig med bruken av lys. Tre utearealer, også kalt «sansehager», står til disposisjon for pasientene. De er – for å hindre at pasientene skader seg – gjerdet inn og godt sikret. Samtidig er mye gjort for å dempe nettopp dette lukkede inntrykket.

 

Vestfold sykehus 11.jpg


– Vi har arbeidet tett med landskapsarkitekter for skape det vi kaller «et innerom ute». Med vegetasjon og lys har vi skapt et innbydende miljø på det som ellers ville ha vært golde flater. Og da er det veldig hyggelig å høre en bruker karakterisere disse uterommene som «å komme til himmelen», sier lysdesigner Hornmoen.

 

Integrert
For å forebygge at pasientene skader seg selv eller inventar, er alle lys bygget inn i tak eller vegger. Flere steder benyttes såkalt «wallwashers», altså lys som reflekteres via en vegg. Metoden gir en økt romfølelse


Psykiatriske pasienter har ofte lang liggetid på en institusjon, og det er dermed ekstra viktig at de fysiske omgivelsene bidrar til et godt behandlingsmiljø. Anders Bru i Glamox opplever at lys i dag er en mer verdsatt faktor enn tidligere:

– Vi ser en økende forståelse for lysets betydning, altså for lysets ikke-visuelle effekter, sier Bru. Lysdesigner Kari Hornmoen er enig:

– Det er et veldig sug etter kunnskap og forskning på dette området. Den økende oppmerksomheten er spennende både for pasienter og for mennesker generelt. Og veldig spennende for oss lysdesignere!

 

Vår løsning
I Tønsbergprosjektet skal Sykehuset i Vestfold erstatte gamle og uhensiktsmessige bygninger for somatikk og sykehuspsykiatri.

Produkter brukt i denne referansen

 

 

Har du spørsmål om løsningene på dette prosjektet? Ta kontakt med vår salgsingeniør:

Kenneth Bårreng

Glamox AS, BU Norge
Hoffsveien 1C, 0275 Oslo
Postboks 163 Skøyen, 0212 Oslo