År

2020

Segment

Utdanning

Utbygger

Hadsel kommune

Arkitekt

U2 Arkitekter AS

Hovedentreprenør

Sortland entreprenør

Rådgiver Elektro

COWI

Elektro entreprenør

El-Team AS Sortland

Fotograf

Hege Abrahamsen, Nettrakett

Ny skole for ungdomsskoletrinnet.

Undervisningsrom i 2. etasje og spesialrom som musikk, dans, drama, tegning, tekstil, naturfag, sløy og skolekjøkken i 1. etasje. Spesialrom skal også benyttes av barneskolen, og ungdomsskolen er knyttet sammen med barneskolen med gangbro. Dimensjonert for 210 ungdomsskoleelever. Stort amfi med 500+ sitteplasser i kjernen av bygget.

Bygget er ført opp med bæresystem i massivtre og prefabrikkerte ytterveggs- og takelementer. Hele skolen er kledd med brent malmfuru som ytterkledning og holder passivhus standard. Oppvarming gjøres med vannbåren varme i alle gulv som varmes opp av 32 energibrønner sammen med solcelleanlegg på taket.

Vår løsning
I alle undervisnings- og arbeidsrom benyttes belysningsteknologien "Human Centric Lighting". Man bruker lyset til å kontrollere døgnrytmen hos elever og ansatte, i tillegg til å forbedre våkenheten under prøver og konsentrasjonsoppgaver. Riktig lys om morgenen, med tilstrekkelig lysstyrke og mettet blåspektrum, kan hjelpe elevene med å bli klar for dagen. Innen undervisning er et våkent sinn spesielt viktig for konsentrasjonen i timene.
Det benyttes lysarmaturer med egenskapene i "tuneable white"-belysning.

Produkter brukt i denne referansen

Har du spørsmål om løsningene på dette prosjektet? Ta kontakt med vår salgsingeniør:

Espen Ytterstad

Glamox AS, BU Norge
Merkurgården
Storgata 3A, 3. etg.
8006 Bodø