Molde kulturskole

År

2016

Sted

Molde

Segment

Utdanning

Klient

Molde kommune

Hovedentreprenør

Røberg Bygg AS

Rehab. Fengsel/rådstue

Kulturminnecompagniet AS

Rådgiver Elektro / Elektro entreprenør

Braseth AS

Prosjekterende lys Glamox AS

Abdulah Karahasan

Molde kulturskole flyttet inn høsten 2016 i flunkende nye lokaler tilrettelagt for undervisning i dans, kunst, musikk og teater. Molde fengsel fra 1860 blir en integrert del av kulturskolen. Den nye og den gamle bygningen henger sammen som i et kyss, ifølge arkitekt C.F. Møller.

Prosjektoversikt
Den nye skolen er et samarbeidsprosjekt mellom Molde kommune og fylkeskommunen. Molde kulturskole har i dag 35-40 ansatte og rundt 1.000 elever.

Arkitektene sier at det er en gjennomgående nøktern og robust materialbruk i nybygget. Det er også lagt vekt på at rom som skal ha lys har fått god belysning. For arkitektene har det også vært viktig å tilrettelegge bygget slik at det fungerer godt både for elever, publikum og besøkende.

Produkter brukt i denne referansen