Campus Ås

År

2020

Sted

Ås, Follo

Segment

Utdanning

Utbygger

Statsbygg

Arkitekt

Henning Larsen Architects AS

Hovedentreprenør

AF Gruppen

Elektro entreprenør

R2S

Prosjektering lysanlegg

Multiconsult AS

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen flytter i 2020 inn på Campus Ås. Her samlokaliseres de i nybygget ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet.

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen flytter i 2020 inn på Campus Ås. Her samlokaliseres de i nybygget ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet.


Nybygget består av åtte sammenknyttede bygninger med rundt 2400 rom. Bygningene inneholder blant annet laboratorier, dyrehospital, akvarier og andre spesialarealer. Her finner man det siste innen veterinærmedisinsk utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr.

Gode bygningstekniske løsninger og avanserte tekniske installasjoner sørger for at de høye kravene til smittevern ivaretas. De sørger også for gode arbeidsforhold for de som skal jobbe, forske og studere her. Både ansatte og studenter får tilgang til forsknings-, laboratorie- og undervisningsfasiliteter i verdensklasse. Praktiske lokaler og teknisk avansert utstyr sikrer god dyrehelse både for fiskerinæringen, landbruket og sports- og familiedyr.

Vår løsning
Glamox har levert skreddersydde lengder av kontor/korridor belysning(C80), spesialtilpassede armaturer i laboratorier og renromsarmaturer i krevende miljøer. Belysning i tekniske rom, benkbelysning og bordlamper.

Fotograf: Halvor Gudim
Prosjektleder Glamox: Stian Harring

Har du spørsmål om løsningene på dette prosjektet? Ta kontakt med vår salgsingeniør:

Geir Schmidt

Glamox AS, BU Norge
Ospeveien 3,
4120 Tau