Loading image...

Sparer penger og miljø med smart belysning

Ved å oppgradere belysningsanlegget på 35 000 m2 bygningsmasse tar Levanger kommune konkrete grep mot klimautfordringene. Samtidig får de redusert strømutgiftene sine betraktelig.

– Ved å implementere Glamox Wireless sammen med moderne LED-armaturer ser vi ofte besparelser på over 80 % av energiforbruket. Vi kan også gjenbruke de eksisterende kablene i bygget. Dette, sammen med et lysanlegg som har lengre levetid enn andre armaturer, reduserer kostnadsbildet for kommunen, Glen Møller fra Glamox.
I kommunens planverk er det satt mål om å legge til rette for bruk av grønn energi og utvikling av ny og bærekraftig energiproduksjon.

Via Enovaprogrammet «Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg» søkte kommunen om investeringsmidler for Enøktiltak. Prosjektet ble lagt ut på anbud, med fokus på kravene fra Enova. Vinneren av anbudsrunden ble Elman, med produkter fra Glamox, som tilfredsstilte kravene og vel så det. Produktene blir brukt til rehabilitering av eksisterende bygg.

Loading image...

Korter ned installasjonstiden
Glamox Wireless er et trådløst lysstyringssystem som gjør at armaturene kan «fjernstyres» uten at man må legge opp datakabler. Hver armatur har en integrert sensor. Sensorene fanger opp bevegelse og dagslys i rommet. På bakgrunn av informasjonen fra sensorene kan systemet dimme lyset ned elle skru det av når et rom ikke er i bruk eller når det er rikelig med dagslys. Kommunikasjonen mellom armaturene går via radiobølger. Dette gjør at signalene er stabile, samtidig som at man kan plassere armaturene med en større avstand enn ved for eksempel en Bluetooth-løsning.

– Dette er et helt nytt system for oss å jobbe med, sier Joar Granås fra Elman Levanger. Han forteller at armaturene ser helt vanlige ut, men den trådløse koblingen korter ned installasjonstiden.

– Vi har ikke funnet noen feil med systemet enda, sier Granås. Det kan Odd Anders Alstad fra Levanger kommune bekrefte.

– Vi har ikke mottatt hverken klager eller tilbakemeldinger etter byttet av armaturer. Det er den beste bekreftelsen vi kan få, sier han.

Kort inntjeningstid
De nye lysarmaturene er dobbelt så energieffektive som konvensjonell belysning, og gir samtidig et bedre lysbilde i rommene. Armaturene har minimum 120 lumen per watt, sammenlignet med lysstoffrør som klarer maks 70-80 lumen per watt. Kombinert med lysstyringssystemet blir energiutnyttelsen optimal.

Regnestykket er enkelt, selv om investeringen er litt større enn for vanlige armaturer.
- Reduksjonen av strømutgiftene gjør at inntjeningstiden er veldig kort, ofte under 3 år. Dette gjelder spesielt i industribygg, forklarer Møller, men legger til at inntjeningstiden nesten alltid kommer under 5 år uavhengig av prosjekt.