Loading image...

Dette har vi aldri prøvd før!

Hvordan belyser man et rom som er 100 meter langt og med en innvendig høyde tilsvarende et 11 etasjers hus? Den oppgaven fikk vi bryne oss på da vi skulle belyse verdens største oppvarmede tørrdokk på Ottersøy i Nærøysund kommune.

NÅR STORE SKIP SKAL INN TIL KONTROLL, vedlikehold eller reparasjon må de tørrlegges helt slik at man får tilgang til de delene som vanligvis er under vann. Da må de inn i en tørrdokk, slik som den Moen-gruppen har bygd på Ottersøy i Nærøysund kommune. Den er 38 meter høy og 100 meter lang, og er sannsynligvis den største overbygde tørre dokkhallen i verden.

 

Loading image...

Moen har en verftshistorie som går helt tilbake til 1923. Tørrdokken på Ottersøy er strategisk plassert i Purkholmen industripark, midt i skipsleia i Nærøysundet. Her driver de med overflatebehandling som
sandblåsing, metallisering og maling, samt miljø- og klimasikker desinfeksjon av fartøyer og utstyr. Fartøyene de jobber med er opptil 100 meter lange.

Glamox første dokkhall
Kim Hoang var prosjektingeniør fra Glamox på prosjektet. Dette var den første dokkhallen Glamox hadde levert belysning til, så hun hadde ikke noen lignende prosjekter som hun kunne ta inspirasjon fra.

– Ottersøy dokkhall har veldig spesielle proporsjoner, samtidig som den består av svært mange bjelker og søyler som vi måtte ta hensyn til. Det var ikke så lett å finne en god løsning ut fra plantegningen, så jeg valgte å bygge hele modellen i 3D. Da ble det enklere for meg å visualisere løsningen, samtidig som det ble lettere for byggherren å se for seg sluttresultatet, og oppleve hvordan belysningen faktisk lyser opp arbeidsområdene, forteller Hoang.

Bygget for tøffe forhold
Bygget skulle opp raskt. Hoang anslår at hun var involvert i prosjektet i et par måneders tid, mens selve dokkhallen ble bygget på et år. For at installasjonen og byggetiden skulle bli så kort som mulig, ble det lagt stor vekt på å bruke riktige lysarmaturer med tilpasset lys distribusjon og styrke for å minimere antall enheter som måtte installeres. I visualiseringsprogrammet som Glamox brukte kunne man fastslå at de ønskede belysningskrav ble ivaretatt som ønsket og spesifisert.

– I tillegg ble det laget en plan på hvordan hver armatur ble justert inn og vinklet for å gi optimal belysning av skipene som skal vedlikeholdes, dette samtidig som vi måtte passe på at de gjeldende krav til HMS blir overholdt. Armaturene som ble valgt er industriprodukter som tåler svært tøffe forhold, for å sikre lengst mulig levetid og minst mulig vedlikehold i etterkant. Det er viktig for både oss og kunden, slår Hoang fast. Armaturene brukt i prosjektet er i90-P 60 000 lm i tak, i80 34 000 lm på vegger og i60 6 000 lm i tekniske rom.

Loading image...
Loading image...

Inspirasjon for kommende prosjekter
Løsningen som Glamox og Moen Verft til slutt valgte viste seg å være svært vellykket. Erfaringene vi har gjort oss med Ottersøy Dokkhall har åpnet dørene for lignende prosjekter i fremtiden, og har
gitt oss verdifull lærdom som vi kan ta med oss videre. Moen Verft har også uttalt at de ønsker å bruke oss i fremtidige prosjekter.