Kan smart belysning hjelpe skiftarbeidere?

Universitetet i Bergen har gjort tre skiftarbeiderstudier i sin lys-LAB. I en studie har de sett på hvordan økt lysnivå forbereder ytelse og årvåkenhet, og reduserer søvnighet.

En annen studie ser på alerterende og sirkadiske effekter av korte bølgelengder kontra lange bølgelengder i lyset under et simulert nattskift.

I denne studien er det en serie simulerte skiftarbeid der 30 unge voksne er eksponert for lys med forskjellige fargetemperaturer; 7000 K kaldt hvitt lys med høy andel blåbølgelengder og 2500 K varmt hvitt lys. Studien fant sted tre påfølgende netter i Universitetets lyslaboratorium, som er utstyrt med 20 takmonterte LED-armaturer fra Glamox. Disse er utstyrt med tuneable white teknologi, som gjør det mulig å endre fargetemperaturen ved hjelp av et forhåndsprogrammert veggmontert bryterpanel.

Sovnlab_m_lysforskjell.jpg

Lyslaboratoriet er innredet med ni PC-arbeidsstasjoner. PC-skjermene er utstyrt med filtre for å redusere lysets blåbølgelengder fra skjermene. De simulerte nattskiftene startet klokka 23.00 med en 30 min forberedelses- og tilpasningsperiode i laboratoriet. Klokka 23:30 startet den første av fem gjentatte testperioder (23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30). Hver testperiode varte i 20 minutter og inkluderte Karolinska Sleepiness Scale, en datastyrt psykomotorisk årvåkenhetsoppgave og en datastyrt digitalsubstitusjonstest. Under testen satt deltakerne på faste arbeidsplasser og brukte støydempende hodetelefoner for å ikke bli forstyrret.

Mellom testperiodene utførte deltakerne andre tester og hadde pauser som tillot rolig aktiviteter som lesing og samtaler. En forsker var til stede i løpet av nattevaktene for å sikre at protokollen ble overholdt. Det var vann var tilgjengelig i løpet av nattskiftet, og klokka 02.00 og 05.00 ble det servert et lite måltid.


Sovnlab_bryter.jpg

Konklusjon

Studiene avslører at kaldt hvitt lys med blå bølgelengder forbedrer ytelsen, men ikke subjektiv våkenhet og døgnrytmen. Subjektiv våkenhet og ytelse forverret seg i løpet av nattskiftene, men 7000 K lys var mer gunstig for ytelsen, hovedsakelig når det gjaldt færre feil på testene, sammenlignet med 2500 K lys.

Studien indikerte at standard LED-basert flerfarget lys med blå bølgelengder (7000 K) sammenlignet med varmt hvitt lys (2500 K) hadde betydelig og gunstig, om enn liten innvirkning på årvåkenhet og ytelsesreduksjoner opplevd under simulert nattarbeid.

Deltakernes tilbakemelding om begge lysforholdene var ganske positive, selv om 7000 K lys ble vurdert som mer egnet for arbeid, mens 2500 K lys ble vurdert som mer behagelig. Konklusjon: LED-basert lys med høy andel blå bølgelengder kan forbedre årvåkenhet og ytelse under nattarbeid.

Oppsummering

Resultatet av de tre studiene kan med fordel ses i sammenheng for å optimalisere lyssettingen for nattskiftarbeidere. Ved å kombinere høye lysnivåer og kaldt hvitt lys kan de biologiske effektene av lyset optimaliseres, ytelse og årvåkenhet forbedres og søvnighet reduseres. Økte lysnivåer og kaldt hvitt lys har potensiale til å redusere risikoen for ulykker og skader på arbeidsplassen.

 

Alle studiene ble utført av Institutt for psykososial vitenskap, Universitetet i Bergen, Norge.

Les mer om studien her.