Loading image...

Det du trenger å vite om RoHS-direktivet

Planlegg overgangen til bærekraftige belysningsløsninger

RoHS-direktivet – forkortelse for Restriction of Hazardous Substances (begrensning av farlige stoffer) – er en del av EUs mål om å fase ut unødvendige giftige kjemikalier som er skadelige for miljøet og folkehelsen. Konsekvensen er at lyskilder som inneholder høye mengder kvikksølv vil bli forbudt, og mange bygninger må oppgradere belysningsinstallasjonen.


Forbud mot kvikksølv i lyskilder

Lyskilder som inneholder høye nivåer av kvikksølv har vist seg å ha en betydelig negativ miljøpåvirkning. Derfor ønsker EU å fase dem ut gjennom nye restriksjoner og lovverk. Som en konsekvens vil mange tonn av dette giftige kjemiske elementet ikke lenger forurense miljøet. Mens noen lyskilder allerede er forbudt, vil de mye brukte lyskildene T5 og T8 snart også fases ut.

 

 

Trenger du hjelp?

Har du et bygg som må oppgraderes til LED eller andre spørsmål? Ta kontakt så hjelper vi deg i gang.

Kontakt oss

 

Hva betyr RoHS for deg

Dette vil påvirke mange bygninger i Europa, og det er på tide å planlegge overgangen til LED-belysning. Lighting Europes eksperter har gjennomgått reglene og satt opp tidslinjen for utfasing.

EU timetable 800px.png

 

Hva kan du gjøre med det

Det er flere alternativer å velge mellom når du eventuelt skal bytte ut lyskildene. Hvordan du gjør det vil selvsagt avhenge av både den aktuelle armaturen og budsjettet ditt. Se vårt 30-minutters webinar om de praktiske konsekvensene av RoHS-direktivet.

Hvorfor er dette en god ting

Vi vet allerede at ved å gjøre dette vil det ha en miljøgevinst på utfasing av disse kvikksølvholdige armaturene vil spare 1,8 metriske tonn giftig kvikksølv mellom 2023 og 2035. Dette vil  også gjøre bygningene våre mer energieffektive. Å erstatte konvensjonelle armaturer med høykvalitets LED-belysning fører til redusert energiforbruk med 40 til 50 %. Det er mye energi spart, og en betydelig reduksjon i energikostnadene. Hvis du oppgraderer installasjonen din med både LED-belysning og smarte lysstyringssystemer, kan du redusere energiforbruket med så mye som 90 %, samtidig som du forbedrer trivselen til bygningens brukere. Hvis du tar i betraktning det faktum at mer enn 80 % av alle eksisterende lysinstallasjoner i kontorer, utdanningsbygg, helsebygg og industribygg i EU bruker lysrør eller høytrykkslamper, blir potensialet for energisparing enormt.

Å investere i Glamox bærekraftige belysningsløsninger er en sikker måte å følge reglene på. Det er et godt valg hvis du vil gjøre din del for å beskytte miljøet, samtidig som det gir lys som støtter folks komfort og velvære.

Kilder: Directive (europa.eu)  ,  LightingEurope

Les mer om våre løsninger for lysstyring og Human Centric Lighting ved å klikke på lenkene nedenfor:

Loading image...

Lysstyringssystem

Les mer om lysstyringssystemer og bærekraftige lysinstallasjoner

Loading image...

Human Centric Lighting

Les mer om hvordan et lysstyringssystem åpner for Human Centric Lighting-løsninger