Lysfordelingskurver for nødlysarmaturer

Lysfordeling, som funksjon av retning i rommet, kan vises som en gruppe kurver eller en 3D-geometri. Dette er den best mulige måten å gjenkjenne eller forestille seg hvordan lysintensiteten ser ut i forskjellige retninger. Når det gjelder nødbelysning er det mulig å endre lyset fra LED-lyskilder ved å bruke spesialoptikk for å oppnå ønskede egenskaper.

De mest populære lysfordelingskurvene i teknisk design og konstruksjon av nødlysarmaturer inkluderer:

  • CR – korridor 
  • XWB – ekstra bredstrålende 
  • WB – bredstrålende 
  • MB (ELB) – medium (elliptisk) strålende
  • NB – smalstrålende
  • ASY – asymmetrisk strålende

CR – korridorlysfordelingskurve er spesialdesignet og brukes mest i rømningsveibelysning. Det er den beste løsningen hvis du ønsker å få minst 1 lx midt på et 2 m bredt område. Dette gjør det mulig å minimere tapet av lys som "lekker" til sidene.

light distribution_CR.png

XWB – ekstra bredstrålende lysfordelingskurve er ment for bruk i åpne områder og meget store rom. Det er den beste løsningen hvis du trenger minst 0,5 lx på gulvnivå.light distribution_XWB.png

WB – bredstrålende lysfordelingskurve er et godt valg for mindre åpne områder og visse fokuspunkter. Dette er den beste løsningen hvis du trenger minst 1 lx i nærheten av kryss eller retningsendringer på korridorer og for å oppnå minst 0,5 lx i åpne områder.light distribution_WB.png

MB (ELB) – middels og elliptiske lysfordelingskurver brukes ofte i applikasjoner med høye monteringshøyder for nødlysarmaturer. Dette er den beste løsningen dersom du skal oppnå en viss forventet lysintensitet på gulvnivå i korridorformede områder.light distribution_MB.png

NB – smalstrålende lysfordelingskurver brukes i applikasjoner med ekstremt høye monteringshøyder for nødlysarmaturer. Det er den beste løsningen hvis du skal oppnå en viss forventet lysintensitet på gulvnivå i store områder.light distribution_NB.png

ASY – asymmetrisk strålende lysfordelingskurve er utmerket for brennpunkter som krever en belysningsstyrke på 5 lx. Det er også mulig å bruke den til å få 1 lx på rømningsveien med veggmontert armatur.fire_asy.png