Loading image...

Høyrisikoområder

Under en nødsituasjon i et høyrisikoområde må belysningen først og fremst være sterk nok til å gjennomføre en trygg og sikker avstenging av farlig utstyr eller aktivitet og umiddelbart evakuere.

Høyrisikoområder er områder hvor mennesker potensielt kan bli utsatt for ulike typer farer ved utfall av belysning.

Minimer risikoen gjennom sikker rømningsbelysning

I motsetning til standby-belysning er nødlys i høyrisikoområder en del av standardomfanget for nødlys. Derfor kan den ikke under noen omstendigheter brukes til å fortsette aktiviteter eller prosesser, den bare tjener formålet med å sikre sikker avstengning og umiddelbar evakuering av beboerne/brukerne i området. Denne typen nødlys brukes også under evakueringsprosessen, når det oppstår en rekke hendelser som kan generere en farlig situasjon (for eksempel kork/sammenhoping av evakueringsvei ved en nødutgang, hvor et stort antall mennesker kan samle seg).

Prioriter panikkforebygging

I hvert av disse tilfellene er det imidlertid høyere lysparametrene enn de som er definert i evakueringsstandarden som primært er ment å forhindre panikk og forbedre synligheten av potensielle hindringer i selve rømningsveien. Imidlertid lar de deg også oppnå passende lysintensitetsnivåer for å slå av nødvendig maskineri eller utstyr på riktig måte før evakuering, slik at det ikke fortsetter å fungere uten tilsyn.

Individuelle nødlysarmaturer brukes oftest for å sikre riktig lysintensitetsparametere i høyrisikoområder. Behovet for å sikre hensiktsmessige parametere i arbeidsområder må vurderes i belysningsberegningen. Det nødvendige tidsintervallet mellom deteksjon av strømbrudd og når nødlys slås på for denne typen belysning bør ikke overstige 0,5 s, og varigheten må bestemmes av brukeren av rommet/maskinen ved risikovurdering for det gitte anlegget.

EUs retningslinjer krever passende evakueringsforhold for alle bemannede arbeidsplasser

Viktige designprinsipper for nødlys å huske for områder med høy risiko:

  • kunnskap om anlegget og rømningsveier
  • kjennskap til anlegget og rømningsveiene avhengig av oppgaven og personene som befinner seg i lokalene
  • Oppgavens varighet
  • valg av lysutstyr som vil sikre en aktiveringstid ikke lenger enn 0,5 s etter strømbruddet
  • det faktum at de spesifikke belysningskravene kan være beskrevet av industristandarder eller assosiert med utførelse av spesifikke aktiviteter.

 

Emergency lighting requirements:

Type område, oppgave eller aktivitet

Belysningsstyrke (Emin) / Luminansnivå (Lmin) Jevnhet (Ud) Område Varighet


Tid til 50 % / 100 % belysningsstyrke er oppnådd
Belysning av høyrisikoområder 10 % av den generelle belysningen, ikke mindre enn 15 lx 0.1 På aktivitetsflatens plan Etter behov for oppgaven 5 s