Loading image...

Inngangspartier og foajeer

Det første stedet du møter når du går inn i en bygning fungerer også som en utgang i en nødsituasjon. Godt merkede og godt opplyste rømningsveier, nødutganger og samlingspunkter er nøkkelen.

I disse arealene er riktig nødlys avgjørende for sikker rømmning. De må organiseres deretter for å sikre folks sikkerhet og effektive rømning under evakueringen. På samme tid, på grunn av deres plassering, inneholder disse rommene alle de viktigste tilleggselementene knyttet til beskyttelse av passasjerenes helse, signalering, innledende brannslokkingsaktiviteter og overvåking.

 

Nok utganger for alle

I motsetning til hva navnet på disse plassene antyder, fungerer inngangspartier faktisk alltid som utganger under evakuering. Derfor er det viktig å sørge for riktig lysstyrke i hele rømningsveiene, i tillegg til å gjøre folk i stand til pålitelig, nøyaktig og umiddelbart å lokalisere nødutgangene. Ved utforming av nødbelysningen er det også viktig å sørge for tilstrekkelig antall nødutganger for antall personer som måtte være i bygget. Tilstrekkelig nødlys nær de siste nødutgangene og utenfor bygget til trygt oppsamlingssted for evakuering er også viktig. Alt dette bør gjøres for å forhindre panikk og for å sikre at alle trygt kan forlate anlegget under en evakuering.

 

Med tanke på viktige områder

Samtidig bør det inneholde tilleggselementer som må inngå i nødlysdesignet: samlingspunkt for personer med nedsatt funksjonsevne, medisinske førstehjelpspunkter og brannvernpunkter. Det er også avgjørende å vurdere andre interessepunkter som er spesifikke for rømningsveien og eventuelle endringer i dens kurs (endringer i retning, høyde, helning, hindringer, etc.).

 

Funksjonalitet og design

Innganger og foajeer er ulike rom med ulike typer utstyr og mange funksjoner. Dette betyr at nødbelysningen som brukes i disse områdene kan være underlagt ulike regler.

Samtidig må den representative funksjonaliteten til disse rommene ikke glemmes ved normal bruk. Utformingen av armaturene som brukes her vil være spesielt viktig. Vi kan bruke generelle armaturer utstyrt med nødlysfunksjonalitet i tillegg til nødlysarmaturer.

 

EUs retningslinjer krever passende evakueringsforhold for alle bemannede arbeidsplasser

Viktige designprinsipper for nødlys å huske for innganger og foajeer:

  • den omfattende funksjonaliteten til denne typen rom, noe som betyr et stort utvalg når det gjelder nødlysløsninger
  • behovet for å organisere evakueringsprosedyrer på en smart måte som inkluderer funksjonshemmede
  • et tilstrekkelig antall passende plasserte nødutganger i tillegg til å sikre nok plass i deres umiddelbare nærhet

 

Krav til nødlys:

Type område, oppgave eller aktivitet

Belysningsstyrke (Emin) / Luminansnivå (Lmin)

Jevnhet (Ud) Area

Duration

Time until 50% / 100% illuminance is achieved
Open area lighting 0.5 lx 1:40 Floor area excluding
a 0.5 m margin
1 h 5 s / 60 s
Escape route lighting 1 lx 1:40 2 m on the floor 1 h 5 s / 60 s
Exit signs on the escape route 2 cd/m2 10:1 Safety sign 1 h 5 s / 60 s
Lighting of points of emphasis 5 lx Not applicable Point of emphasis 1 h 5 s / 60 s