Sisäänkäyntialueet ja aulat

Ensimmäinen paikka rakennukseen astuessasi toimii hätätapauksessa myös poistumistienä. Hyvin merkityt ja asianmukaisesti valaistut poistumisreitit, varauloskäynnit ja kokoontumispaikat ovat avainasemassa.

Näillä tiloilla on ratkaiseva merkitys turvavalaistuksen kannalta. Ne on järjestettävä asianmukaisesti, jotta varmistetaan ihmisten turvallisuus ja tehokas poistuminen evakuoinnin aikana. Samalla näistä tiloista löytyy sijaintinsa vuoksi usein kaikki tärkeimmät lisäelementit, kuten merkinantolaitteet ja alkusammutusvälineet.

 

Riittävästi uloskäyntejä kaikille

Toisin kuin nimestä voi päätellä, sisäänkäyntialueet toimivat aina myös uloskäynteinä evakuoinnin aikana. Siksi on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että poistumisreittien valaistusvoimakkuus on riittävä ja että ihmiset pystyvät paikantamaan hätäuloskäynnit luotettavasti, oikein ja välittömästi. Turvavalaistusta suunniteltaessa on myös tärkeää, että hätäuloskäyntejä on riittävästi rakennuksessa mahdollisesti olevien ihmisten määrään nähden. Riittävä turvavalaistus rakennuksen ulkopuolella aina turvalliseen kokoontumispaikkaan asti on myös olennaisen tärkeää. Kaikki tämä on tehtävä paniikin estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki voivat poistua turvallisesti rakennuksesta evakuoinnin aikana.

 

Keskeisten paikkojen huomioiminen

Samalla tilassa olisi oltava kokoontumis- ja kutsupisteet liikuntarajoitteisille ja vammaisille sekä ensiapu- ja palontorjuntapisteet, mitkä on myös sisällytettävä hätävalaistuksen suunnitteluun. On myös tärkeää ottaa huomioon kaikki muut poistumisreitin kohteet ja kaikki muutokset sen kulkusuunnassa (suunnan muutokset, korkeus, kaltevuus, esteet jne.).

 

Toiminnallisuus ja suunnittelu

Sisäänkäyntialueilla ja auloissa on usein erityyppisiä laitteita ja lukuisia toimintoja. Tämän takia näissä tiloissa käytettävään turvavalaistukseen voidaan soveltaa erilaisia määräyksiä.

Tilojen edustavuutta ei saa kuitenkaan unohtaa normaalin käytön aikana. Täällä käytettävien valaisimien suunnittelu on erityisen tärkeää, joten moitteettomasti suunniteltujen turvavalaisimien lisäksi voidaan käyttää myös turvavalotoiminnolla varustettuja yleisvalaisimia.

 

EU:n ohjeissa edellytetään asianmukaisia evakuointiolosuhteita kaikissa käytössä olevissa työtiloissa. 

Tärkeitä turvavalaistuksen suunnitteluperiaatteita sisäänkäyntialueille ja auloihin:

  • tilojen laaja toiminnallisuus, mikä merkitsee suurta valikoimaa turvavalaistusratkaisujen osalta
  • evakuointimenettelyn järjestäminen älykkäästi niin, että myös  vammaiset henkilöt on huomioitu
  • riittävä määrä asianmukaisesti sijoitettuja varauloskäyntejä sekä riittävä tila niiden välittömässä läheisyydessä.

Turvavalaistuksen vaatimukset:

 

Type of emergency lighting  task / activity area

Illuminance level (Emin) / Luminance level (Lmin)

Diversity ratio (Ud)

Area

Duration

Time until 50% / 100% illuminance is achieved
Open area lighting 0.5 lx 1:40 Floor area excluding
a 0.5 m margin
1 h 5 s / 60 s
Escape route lighting 1 lx 1:40 2 m on the floor 1 h 5 s / 60 s
Exit signs on the escape route 2 cd/m2 10:1 Safety sign 1 h 5 s / 60 s
Lighting of points of emphasis 5 lx Not applicable Point of emphasis 1 h 5 s / 60 s