Opastevalaisimet

Opastevalaisimien tarkoituksena on tarjota riittävät näköolosuhteet ja helpottaa poistumisreittien paikantamista ja käyttöä hätätilanteessa.

Uloskäyntien ja poistumisreittien varrella olevien turvamerkkien on oltava riittävästi valaistuja. Poistumisreittien turvavalaistuksen tarkoituksena on osoittaa selvästi reitti nimettyyn kokoontumispaikkaan. Vähintään yhden valaistun turvamerkin on oltava näkyvissä mistä tahansa poistumisreitin kohdasta.