Korkean riskin työalueet

Riskialttiilla työalueella turvavalaistuksen on hätätilanteessa oltava ennen kaikkea riittävän kirkas, jotta vaaralliset laitteet voidaan sulkea turvallisesti ja evakuointi aloittaa välittömästi.

Korkean riskin työalueet ovat tiloja, joissa ihmiset voivat mahdollisesti altistua erilaisille vaaroille. Vaaralliseksi luokiteltavan tilanteen määrittely riippuu luonnollisesti henkilön yksilöllisestä arviosta sekä turvavalaistussuunnittelun yhteydessä tehdystä riskianalyysistä. Useimmiten riskitekijöihin kuuluu kuitenkin suuri ajoittainen tai pysyvä väkijoukko, joka voi aiheuttaa lisääntynyttä stressiä hätäevakuointitilanteessa ja joka voi johtaa uhkaaviin olosuhteisiin. Toinen hyvin yleinen riskitekijä on sellaiset prosessit tai koneet, jotka on kytkettävä pois päältä ennen evakuointia.

Riskien minimointi turvavalaistuksen avulla

Toisin kuin varavalaistusta, korkean riskin työalueen turvavalaistusta ei pidä missään tapauksessa käyttää toimintojen tai prosessien jatkamiseen, vaan sen on ainoastaan varmistettava niiden turvallinen lopettaminen ja ihmisten välitön evakuointi. Tämäntyyppistä turvavalaistusta olisi käytettävä myös evakuoinnin aikana, kun tila on altis vaaratilanteen syntymiselle (kuten poistuimisireittien yhdistyminen hätäuloskäynnin kohdalla, jonne voi kerääntyä suuri määrä ihmisiä).

Vakavia riskitilanteita voi esiintyä silloin, kun rakennus ei ole siellä olevalle henkilölle tuttu (esim. elokuvateatteri tai urheilutila). Tämä ei ole kuitenkaan sääntö, vaan näin voi käydä myös henkilöille, joilla on laaja tietämys kyseisestä rakennuksesta (esim. koneiden tarkastamiseen tehtaassa palkatut työntekijät).

Paniikin ennaltaehkäisyn priorisointi

Tavallista turvavalaistusta korkeammalla valaistusvoimakkuudella pyritään ennen kaikkea ehkäisemään paniikkia ja parantamaan mahdollisten esteiden ja itse poistumisreitin näkyvyyttä. Samalla voidaan kuitenkin saavuttaa sopiva valaistusvoimakkuus, jotta myös tarvittavat koneet tai laitteet voidaan sammuttaa asianmukaisesti ennen evakuointia, jotta ne eivät jatkaisi toimintaansa ilman valvontaa.

Useimmiten riskialttiilla työalueilla käytetään erillisiä turvavalaisimia (ei integroituja). Riittävät parametrit varmistetaan valaistuslaskelmin. Sähkökatkoksen havaitsemisen ja turvavalaistuksen päälle kytkeytymisen välinen vaadittu aikaväli ei saisi olla yli 0,5 sekuntia, ja tilan käyttäjän olisi määriteltävä turvavalaistuksen kestoaika kyseisen tilan riskinarvioinnin yhteydessä.


EU:n ohjeissa edellytetään asianmukaisia evakuointiolosuhteita kaikissa käytössä olevissa työtiloissa. 

Tärkeitä turvavalaistuksen suunnitteluperiaatteita korkean riskin työalueille:

 • rakennuksen ja poistumisreittien tuntemus
  riippuen työtehtävästä ja tiloissa oleskelevista henkilöistä.
 • turvavalaistuksen kestoaika
  riippuu työtehtävästä
 • valaisimien valinta
  varmistaen, että sähkökatkoksen jälkeen aktivoitumisaika on enintään 0,5 sekuntia.
 • muissa kuin turvavalaistusstandardissa asetetut vaatimukset
  Esimerkiksi standardissa Urheuilutilojen valaistus (SFS-EN 12193:2018) määritellään, että uintitapahtumissa sattuvissa sähkökatkoissa turvavalaistuksen on pidettävä yllä vähintään 5% valaistustasoa yleisvalaistuksen valaistusvoimakkuuteen nähden 30 sekunnin ajan sähkökatkon jälkeen. Vasta tämän jälkeen turvavalaistusstandardissa kuvatut vaatimukset astuvat voimaan.

 

Turvavalaistuksen vaatimukset:

Type of emergency lighting  task / activity area

Illuminance level (Emin) / Luminance level (Lmin)

Diversity ratio (Ud)

Area

Duration

Time until 50% / 100% illuminance is achieved
High-risk task area lighting 10% of the general lighting, no less than 15 lx 0.1 On the task area plane As required for the task 5 s