Vanhusten hoitotilat

Ikääntyville tarkoitetuissa tiloissa valaistusratkaisun tulee ennen kaikkea luoda turvallisuuden tunne. Korkealuokkainen valaistusratkaisu on tärkeää itsenäiselle, laatua arvostavalle ja esteettömälle elämäntyylille.

Sairaaloiden vanhusten osastoilla sekä hoitokodeissa sovelletut valaistusratkaisut voivat hyödyttää iäkkäitä potilaita, mukaan lukien dementiasta kärsiviä, sekä sellaisia, joiden näkö ja paikkatietoisuus ovat heikentyneet iän myötä. Oikeat valaistusratkaisut voivat vähentää epätietoisuutta, turvattomuutta ja kaatumispelkoa sekä lisätä itsenäisyyttä ja hyvinvointia.

Tässä mielessä vanhusten hoitopaikkojen ja kotien valaistussuunnitelmat on laadittava ottaen huomioon yksittäisten tilojen eri toiminnot. Voimakkaasti suunnattuja valaisimia tulisi välttää johtuen niiden tarkkaan rajatusta valokeilasta. Epäsuora, häikäisemätön ja tasainen valo on paras ratkaisu yleisvalaistukseen. Lisäksi erillisiä työpöytävalaisimia voidaan käyttää lisäämään suoraa valoa haastaviin visuaalisiin toimintoihin, kuten lukemiseen tai kirjoittamiseen.

Vanhusten hoito- ja palvelukotien kahvilat tai päivähuoneet voidaan varustaa sisustuksellisella korostusvalaistuksella, joka luo miellyttävän ja kutsuvan ilmapiirin. Ripustettu valaistus, jossa on suora- ja/tai epäsuora valonjako, on myös loistava valinta tämän tyyppisiin tiloihin, koska se tarjoaa mukavat visuaaliset olosuhteet, jotka voivat myös edistää kommunikaatiota. Korkean Ra -indeksin sisältävien valaisimien käyttö parantaa myös näöntarkkuutta ja potilaiden hyvinvointia entisestään. Viime vuosina tutkimukset ovat osoittaneet, että huoneet, joissa on ihmislähtöinen valaistus ovat paljastaneet myönteisiä vaikutuksia dementiaa sairastavien potilaiden vuorokausirytmin hallintaan sekä muihin sairaalan asukkaisiin ja henkilökuntaan.

Standardin EN 12464‐1 valaistusvaatimukset

 

Type of task / activity area

Lux-level (Em)

Glare rating (UGRL)

Uniformity
(U0)


Colour rendition
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling  Specific requirements

required modified U≥ 0,10
Day rooms 300 500 22 0,60 80 75 75 50 Illuminance at floor level

Katso ratkaisumme muun tyyppisiin tiloihin

Loading image...

Leikkaussalit

Leikkaussalit vaativat hyvin erikoislaatuisen valaistuksen. Leikkausten aikana henkilökunnan visuaaliselle näkemisell...

Loading image...

Teho-osastot

Teho-osastot ovat sairaalaosastoja, joissa hoidetaan ja seurataan vakavasti sairaita potilaita. Ne voivat olla myös...

Loading image...

Tutkimushuoneet

Lääkärintarkastukseen tarkoitetut tutkimushuoneet sijaitsevat usein lääkärin vastaanotolla, jota käytetään myös...

Loading image...

Osastot ja potilashuoneet

Modernien sairaalaosastojen tulee olla potilaille miellyttäviä ja toimivia. On myös tärkeää, että hoitoyksikön...

Loading image...

Psykiatriset hoitotilat

Valolla voi olla myös terapeuttinen vaikutus. Psykiatristen sairaaloiden osastot voivat hyötyä ihmislähtöisestä...

Loading image...

Laboratoriot ja apteekit

Laboratoriot vaativat tarkkaan suunnitellun valaistusratkaisun, sillä ne tarjoavat työtilat vaativille kokeille ja...