Anti-ligature – mitä se tarkoittaa?

Jotta termin "anti-ligature" voisi ymmärtää, jätetään hetkeksi etuliite pois ja määritellään sana ”ligature” tai suomeksi ”ligatuuri”. Se on jotain, mitä käytetään sitomaan tai yhdistämään kaksi esinettä tiukasti toisiinsa. Kun sanaan lisätään ”anti”-etuliite, pyritään käytännössä estämään mahdollisuus sitoa tai yhdistää esineitä toisiinsa.

Anti-ligature -vaatimukset täyttävät laitteet on tarkoitettu estämään ihmisiä vahingoittamasta itseään vahingossa tai tarkoituksellisesti. Tällaisia tuotteita käytetään erityislaitoksissa, kuten vankilat, psykiatriset sairaalat, poliisiputkat ja vastaanottokeskukset. Erityisvaatimukset eivät liity ainoastaan valaisimiin vaan muihinkin esineisiin ja koko tilasuunnitteluun.

Tiloissa olevat riskitekijät voivat olla mitä vain, mihin itsetuhoinen henkilö saa kiinnitettyä narun, köyden, kengännauhat tai vastaavan materiaalin, jota voi käyttää hirttäytymiseen. Tyypillisiä kiinnityspisteitä ovat ovet, koukut, kädensijat sekä ikkunanpuitteet.

Anti-ligature -tuotteita voidaan arvioida kolmella eri tavalla: kuorman vapautus, kiinteät anti-ligature -esineet ja -ratkaisut, jotka estävät tuotteen käyttämistä aseena.

Kuorman vapautustuotteet on suunniteltu siten, että tuote vapautuu, löystyy tai irtoaa kiinnityspisteestä kovemmasta kuormituksesta. Tuote voi koostua kahdesta tai useammasta osasta, jossa toinen antaa periksi kovemmassa kuormituksessa, mikä tekee hirttäytymisen mahdottomaksi.

Kiinteät anti-ligature -tuotteet ovat vahvempirakenteisia ja ne on suunniteltu siten, ettei niihin ole mahdollista saada kiinteää kiinnityspistettä.

Yksi tapa ehkäistä itsevahingoittamis- tai loukkaantumisriskiä on käyttää ratkaisua, jossa tuotteita ei pysty rikkomaan tai niiden osia irrottamaan, jotta niistä saisi tehtyä aseen.

Kun valaistus pelastaa henkiä

Itsemurhaluvut vankiloissa ja psykiatrisissa sairaaloissa ovat usein suurempia kuin missään muualla. Yleisin itsemurhan tekotapa näissä laitoksissa on hirttäytyminen ja se on myös toiseksi valituin tekotapa ja yleisin itsemurhan kuolinsyy Iso-Britanniassa. Maailmanlaajuisesti lähes 800.000 ihmistä kuolee vuosittain itsemurhan seurauksena eli yksi joka 40. sekunti. Anti-ligature -luokitellut tuotteet ovat yksi tapa ehkäistä itsemurhia.

Anti-ligature -valaisimien on täytettävä lukuisat vaatimukset, jotta ne ovat turvallinen vaihtoehto näihin käyttöympäristöihin ja ehkäisevät tehokkaasti itsensä vahingoittamista. Valaisimen muotoilussa tulee hyödyntää sileitä ja pyöristettyjä pintoja. Valaisimen rakenteellisen kestävyyden täytyy olla hyvä, ja mekaanista iskunkestävyyttä kuvaavan luokituksen tulee olla vähintään IK10 eli tuotteen pitää kestää 20 joulen suora isku. Tuotteen tulee kiinnittyä tukevasti kattoon tai seinään eikä siihen saa muodostua rakoja tai pintoja, joihin saisi kiinnitettyä narun, köyden tai vastaavan. Valaisimen rakenteen tulee olla myös sellainen, että on mahdotonta repiä sitä alas tai saada sitä auki ilman työkaluja. Pinnat, jotka muodostuvat valaisimen ja seinän/katon välille tulee aina täyttää tiiviste- tai silikonimassalla.

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi valaisimien tärkein tehtävä on luonnollisesti luoda hyvä visuaalinen näkömukavuus. Sopivalla valaistuksen värilämpötilan vaihtelulla on mahdollista tehdä rentouttava tunnelma ja helpottaa käyttäjien kokemaa ahdistusta. Valaistuksella pystytään myös saamaan kotoisampi olo laitoshoidossa olevalle henkilölle. Sinisen valon suodatusta (Blue Blocking Light=BBL) ja kirkasvalohoitoa voidaan käyttää parantamaan ihmisten vuorokausirytmiä ja unisykliä, mikä taas edistää ihmisten mielenterveyttä ja hyvinvointia. Tutkimukset osoittavat, että kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivät ihmiset voivat saada oikeanlaisesta valaistuksesta helpotusta oireisiinsa.

Vaativiin käyttöympäristöihin on mahdollista saada räätälöityjä ratkaisuja, kuten esimerkiksi erikoisasennuskehykset kattoasennukseen tai seinään upottamiseen. Älykkäillä valonohjausjärjestelmillä saadaan asetettua optimaaliset valaistustasot ja värilämpötilat kuhunkin kellonaikaan. Ihmislähtöisellä valaistuksella ja sinisen valon suodatuksella on mahdollista saavuttaa paras mahdollinen lopputulos, joka vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja tukee hoitoa.