Valoisia ratkaisuja kevyemmällä hiilijalanjäljellä

Tärkein tehtävämme on mahdollistaa kestävän kehityksen tavoitteet kestävien tuotteidemme ja ratkaisujemme avulla. Me toteutamme ympäristöosaamisemme toiminnassamme erilaisilla ilmastotoimilla ja aloitamme siirtymisen kohti kiertotaloutta.

Valoisat ratkaisut 

Asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjen, kestävien valaistusratkaisujen luominen tarkoittaa resursseja, energiankäyttöä, hyvinvointia ja suorituskykyä huomioivaa valaistusratkaisun suunnittelua. 

Suurin osa valaistusratkaisujen ympäristö- ja ilmastovaikutuksista tulee esiin käyttövaiheessa. Käytämme kokemustamme ja asiantuntemustamme löytääksemme energiatehokkaimman ja kestävimmän ratkaisun jokaiseen projektiin vähentääksemme päästöjä ja auttaaksemme toteuttamaan asiakkaan kestävän kehityksen tavoitteita. 

 

Loading image...

Glamox pyrkii jatkuvasti luomaan entistä energiatehokkaampia ratkaisuja. Korvaamalla perinteiset valaisimet laadukkailla LED-valaisimilla voimme vähentää energiankulutusta 40-50 %. Lisäämällä myös älykkään valonohjausjärjestelmän kokonaisenergian vähennys voi olla jopa 90 %. Yli 95 % toimittamistamme valaisimista on tänä päivänä LED-valaisimia, ja yli 35 % liikevaihdostamme tulee valonohjaukseen liittyvästä valaistuksesta. Tämä tekee meistä kokeneen kumppanin kestävien valaistusratkaisujen suunnittelussa. 

Glamoxin valaistusratkaisut on suunniteltu kestämään, sillä kaikkein kestävin ratkaisu on käyttää valaistusjärjestelmää mahdollisimman pitkään. Tarjoamme mekaanista ja optista laatua, joka kestää sukupolvien ajan. Yhdessä uusimpien LED-modulien ja -ohjainten kanssa tämä varmistaa valaistusasennuksen pitkän käyttöiän. Käyttöiän lopussa tuotteemme on helppo purkaa osiin ja lajitella puhtaiksi jakeiksi kierrätystä varten. 

Jopa 80 % tuotteen kaikista ympäristövaikutuksista määritetään jo suunnitteluvaiheessa. Siksi Glamox on asettanut kierrätyksen yhdeksi suunnittelukriteeriksi uusien tuotteiden kehittämiseen. 

Valon vaikutus ihmisten psykologiseen ja fyysiseen hyvinvointiin on tärkeä osa sitä, miten ajattelemme kestävästä kehityksestä Glamoxilla. Oikea valo oikeaan aikaan voi vaikuttaa nukkumiseesi, suorituskykyysi ja yleiseen hyvinvointiisi.  Siksi asetamme ihmiset aina keskipisteeseen kehittäessämme valaistusratkaisuja. Ihmislähtöiset valaistusratkaisumme (HCL) ovat hyödyllisiä esimerkiksi kouluissa, terveyslaitoksissa, toimistoissa ja teollisuusrakennuksissa. 

Jotta voimme tehdä parempia valintoja ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet, kaikilla tuoteperheillämme on sertifikaatit ja käyttöohjeet, jotka dokumentoivat niiden suorituskyvyn. Autamme sinua valitsemaan ratkaisun, joka täyttää BREEAM-, WELL-, LEED- tai muiden markkinakohtaisten ympäristöstandardien vaatimukset. 

Loading image...

 

Kevyempi hiilijalanjälki

Koska meidän hiilijalanjälkemme on myös asiakkaan hiilijalanjälki, pyrimme vähentämään ja minimoimaan negatiivisia ympäristövaikutuksiamme ja maksimoimaan ratkaisujemme positiiviset vaikutukset. Pienemmän energiankulutuksen lisäksi huolehdimme myös siitä, että tuotteen koko elinkaaren päästöt ovat mahdollisimman alhaiset ja että tuotteitamme käsitellään vastuullisesti materiaalin hankinnasta tuotteen elinkaaren loppuun saakka. Tämä käsittää toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi sekä parempien valintojen tekemiseksi tuotannossamme. 

Edistämme kiertotaloutta materiaalien kierrätyksellä ja uudelleenkäytöllä, energiatehokkuudella ja jätteiden vähentämisellä arvoketjussamme. Valitsemme mahdollisuuksien mukaan uusiutuvaa energiaa ja tehostamme toimintaamme. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja vähentää materiaalin käytön ja pakkausten vaikutuksia, maksimoimme jätteiden kierrätystä ja minimoimme sekä etsimme vaihtoehtoja haitallisille kemikaaleille. Glamoxista tulee net zero -yritys vuoteen 2030 mennessä.