Indgange og receptioner

Lyset i modtagelses- og receptionsområder på hospitaler spiller en afgørende rolle, fordi et behageligt og venligt miljø er med til at opbygge tillid og sikrer, at man nemmere kan orientere sig i det pågældende område. Patienter, pårørende og besøgende skal både kunne føle sig velkommen og godt tilpas i en beroligende atmosfære.

Lysdesignet i disse fællesområder kan både være flot og praktisk på én og samme tidBelysningen i modtagelsesområdet bør være ca. 100 lux, så man kan vænne sig til belysningen, når man går ind og ud af bygningenI receptionen bør der være et højere belysningsniveau på min. 300 lux. Derudover bør der anvendes specialbelysning for at kunne fremhæve særlige arkitektoniske detaljer. 

Belysningsniveauet i elevatorområder skal bestemt ikke undervurderesda det er vigtigt, at man nemt kan identificere og genkende andre menneskers ansigterBelysningsniveauet uden for elevatoren skal være min. 100 lux. Det gælder også for belysningen inde i elevatoren, men her bør ensartetheden være større. 

Diffust lys, som er skabt via opalafskærmning, giver en diskret og ensartet belysningEn yderligere fordel ved denne almene belysningsform er den lave blænding – især for de patienter, som transporteres i hospitalssengePunktbelysning kan tilføre elevatorområdet en behagelig og venlig atmosfæreDerudover kan vægge og malerier fremhæves via asymmetrisk lys. 

Bevægelsesdetektering vil muligvis ikke medføre de helt store energibesparelser i et 24/7-miljø som f.eks. i elevatorområder på et hospital. Men det er dog stadig en fordel at installere belysning med integreret dagslys- og/eller bevægelsessensorer samt LED-nødlys for at optimere sikkerhedsniveauet. 

 

 

Som alternativ til elevatorer skal trappegange både være sikre, praktiske og brugervenligeDen mest optimale belysningsløsning kan tilføre disse områder en behagelig og tryg at atmosfære. Sikkerheden har topprioritet for at kunne forhindre ulykker og farlige situationer for alle brugere ikke kun for personer med funktionsnedsættelser. 

Først og fremmest skal hvert eneste trappetrin altid være synligt – dette har allerhøjeste prioritet inden for trappebelysningBelysningen skal være på min. 100 lux og skal indstilles, så der skabes bløde skygger, der tydeligt angiver omridset af hvert enkelt trappetrin og skaber en optimal rumopfattelseDer skal tages særligt hensyn til kontrasterne på trinnene, f.eks. ved at bruge forskellige farver i trappens design. Oplyste vægge giver ligeledes en følelse af sikkerhed. 

 

Korridorer 

Korridorer inden for sundhedssektoren tjener primært to formål: For det første fungerer de som ruter mellem lokationer, og for det andet er de et orienteringsmiddelEn veludviklet belysningsløsning skaber en tydeligt markeret vej for patienter, personale og besøgende - både om dagen og om natten. 

Lyset optimerer opfattelsen af rummet og giver en følelse af sikkerhed og tryghedOm dagen bør det gennemsnitlige belysningsniveau være 200 lux  hospitalsafdelinger, hvor korridorer benyttes til navigering samt til arbejdsstationer og siddegrupperNormalt kræver korridorer til almindelig transport 100 lux. Og natten kan belysningsniveauet reduceres til 50 lux. 

Da patienter jævnligt transporteres gennem disse fællesområder i hospitalssenge, skal der være god afblændingDerudover skal hele korridorområdet fungere som en såkaldt tilpasningszone - f.eks. ved at hjælpe folk med at tilpasse sig, når de kommer fra belysningen i modtagelsesområdet til en sengestue med fuldt dagslys.  

 

 

For at folk skal kunne færdes sikkert, skal korridorbelysningen være klar, men uden blænding og hårde skygger, da svagtseende kan mistolke markante, lange skygger som trin eller forhindringer Gode luminanskontraster bør anvendes i overensstemmelse med de gældende standarder for belysning til hospitaler og sundhedsfaciliteter - dvs. forskellige farver til markering af retninger, trin og ledende linjer. 

 

Belysningskrav i henhold til EN 124641 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Gange: om dagen 100 200 22 0,40 40       Belysningsstyrke ved gulvniveau
Gange: rengøring 100 200 22 0,40 80       Belysningsstyrke ved gulvniveau
Gange: om aftenen og om natten 50 - 22 0,40 80       Belysningsstyrke ved gulvniveau
Gange der anvendes til flere formål (fx forundersøgelse af patienter) 200 300 22 0,60 80       Belysningsstyrke ved gulvniveau
Ventesale 200 300  22 0,40 80        

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Operationsstuer

Operationsstuer på hospitaler kræver en helt speciel belysning. Det er altafgørende, at sundhedspersonale og læger ka...

Loading image...

Intensivafdelinger

En intensivafdeling er en specialafdeling på et hospital, som behandler og overvåger alvorligt syge patienter. Den ka...

Loading image...

Undersøgelsesrum

Lægens kontor bruges som regel både som undersøgelsesrum og til patientkonsultationer. Belysningsløsningen skal såled...

Loading image...

Hospitalsafdelinger og enestuer

En moderne hospitalsafdeling skal både være behagelig og praktisk for patienterne. Det er ligeledes vigtigt, at...

Loading image...

Psykiatriske afdelinger

Lys kan også have en terapeutisk virkning. Psykiatriske hospitalsafdelinger kan især have gavn af Human-Centric...

Loading image...

Laboratorier og apoteker

Laboratorier kræver en yderst veludviklet belysningsløsning, fordi de danner rammen om mange krævende arbejdsopgaver...

Loading image...

Geriatriske stuer og områder

Efterhånden som vi bliver ældre, er det største krav til en belysningsløsning - udover at sikre en god synsevne - at...