Geriatriske stuer og områder

Efterhånden som vi bliver ældre, er det største krav til en belysningsløsning - udover at sikre en god synsevne - at den giver os en følelse af tryghed og sikkerhed. Et belysningssystem i topklasse er afgørende for, at vi som ældre kan føre en selvstændig tilværelse med en høj livskvalitet og uden forhindringer.

 geriatriske stuer på hospitaler og plejehjem kan et ordentligt belysningssystem være til stor gavn for de ældre patienter - herunder dem, der lider af demens, har nedsat syn og en dårlig rumfornemmelseMed den helt rigtige belysningsløsning reduceres bekymringerusikkerhed og frygten for at faldesamtidig med at følelsen af selvstændighed og velvære øges. 

I den forbindelse skal belysningsløsningerne til plejeafdelinger og plejehjem tage højde for de forskellige funktioner i de enkelte områderTæt koncentreret lys skal undgås, da det kan forringe synsevnenEt indirekte lys uden blænding er den bedste løsning til almen belysningDerudover kan arbejdslys bruges til at give et målrettet direkte lys til mere krævende visuelle opgaverf.eks. at læse og skrive 

I caféer eller opholdsstuer på plejeafdelinger og plejehjem kan der monteres punktbelysning, som skaber en hyggelig og behagelig atmosfæreNedhængt belysning med direkte eller indirekte lysfordeling er også perfekt til disse omgivelserda det skaber et behageligt visuelt miljø, som kan styrke kommunikationenAnvendelse af produkter med et højt Ra-indeks hjælper også til at øge synsstyrken og patienternes velværeI de senere år har undersøgelser vist, at værelser med Human Centric Lighting, Tuneable White eller justerbare farvetemperaturer kan have en positiv indvirkning ved at styre døgnrytmen hos patienter med demens samt for andre patienter og personale  hospitaler. 

 

Belysningskrav i henhold til EN 124641 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Dagligstue/opholdsrum 300 500 22 0,60 80 75 75 50 Belysningsstyrke ved gulvniveau

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Operationsstuer

Operationsstuer på hospitaler kræver en helt speciel belysning. Det er altafgørende, at sundhedspersonale og læger ka...

Loading image...

Intensivafdelinger

En intensivafdeling er en specialafdeling på et hospital, som behandler og overvåger alvorligt syge patienter. Den ka...

Loading image...

Undersøgelsesrum

Lægens kontor bruges som regel både som undersøgelsesrum og til patientkonsultationer. Belysningsløsningen skal såled...

Loading image...

Indgange og receptioner

Lyset i modtagelses- og receptionsområder på hospitaler spiller en afgørende rolle, fordi et behageligt og venligt...

Loading image...

Hospitalsafdelinger og enestuer

En moderne hospitalsafdeling skal både være behagelig og praktisk for patienterne. Det er ligeledes vigtigt, at...

Loading image...

Psykiatriske afdelinger

Lys kan også have en terapeutisk virkning. Psykiatriske hospitalsafdelinger kan især have gavn af Human-Centric...

Loading image...

Laboratorier og apoteker

Laboratorier kræver en yderst veludviklet belysningsløsning, fordi de danner rammen om mange krævende arbejdsopgaver...