Indgangspartier og foyerer

Indgangspartiet i en kontorbygning er nok det område, der siger allermest om dens karakter og er både bygningens og virksomhedens ansigt udadtil. Både armaturdesignet og belysningen i foyeren skal ikke bare skabe en indbydende atmosfære, men også det vigtige førstehåndsindtryk hos de besøgende.

Indgangspartiets belysning skal fungere som en praktisk vejviser for de besøgende og vise dem vej hen til receptionen og andre dele af bygningenPendel- eller loftsmonterede armaturer kan give et direkte/indirekte, ensartet og behageligt lys, og tilføjelsen af horisontalt lys er en stor hjælp for receptionisten i sit arbejde og gør det lettere at identificere og genkende folks ansigterFoyeren er en vigtig tilpasningszone for personer, som kommer ind fra det klare sollysså belysningsniveauet bør være lidt højere end mindstekravet på 100 lux. 

Belysningsløsninger til indgangspartier og foyerer kan designes på mange forskellige måderStore, lysende lofter skaber et stærkt lys, som gør det nemmere at orientere sig, ligesom det også fremhæver de arkitektoniske detaljerDirekte lys fra downlights kan skabe ledende linjer eller markere foyerens omkredsGodt oplyste receptionsborde med gennemsigtige fronter er utrolig populæremens dekorative og rundstrålende armaturer er velegnede til at maksimere udtrykket i indgangspartier med høje lofterDerudover kan kunst fremhæves ved brug af spotlights. 

office_entrance_1.jpg

Foyerområder bruges ofte til store forsamlinger og møderog de forskellige mødezoner kan markeres ved hjælp af lysarmaturer til foyererDa foyeren samtidig er en vigtig flugtvejer der også behov for tilstrækkelig nødbelysning og markeringer. 

Belysningskrav i henhold til EN 124641:2021 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Entréer, indgange, forhaller 100 200 22 0,40 80 50 50 30 UGRkun hvis relevant
Garderober 200 300 25 0,40 80 75 75 50  
Lounges 200 300 22 0,40 80 75 75 50  
Receptionsskranke 300 750 22 0,60 80 100 100 75 Hvis receptionsskranken omfatter en regulær arbejdsplads, bør denne være belyst i overensstemmelse hermed.

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Cellekontorer

Selvom åbne kontorlandskaber bliver mere og mere populære, så er de almindelige cellekontorer stadig udbredt i både...

Loading image...

Åbne kontorlandskaber

Åbne kontorlandskaber er velegnede til både individuelt arbejde og gruppearbejde. Og de forskellige zoner kan opfylde...

Loading image...

Belysning til hjemmekontorer

Det er blevet “det nye normale” at arbejde hjemmefra, men det er vigtigt at huske, at et “hjemmekontor” kan betyde...

Loading image...

Konference- og mødelokaler

Mødelokaler kræver meget nøje planlægning i forhold til belysning, da de danner rammen om mange forskellige...

Loading image...

Breakout-områder

Breakout-områder er rum eller pladser, som ikke er beregnet til et bestemt formål, men som står til rådighed, når...