Åbne kontorlandskaber

Åbne kontorlandskaber er velegnede til både individuelt arbejde og gruppearbejde. Og de forskellige zoner kan opfylde en lang række behov - lige fra de små uformelle møder til de mere koncentrerede opgaver, der kræver fordybelse. En fleksibel, energibesparende belysning med individuel lysstyring er grundpillen i enhver moderne kontorbelysning.

Indretningen af storrumskontorer kan variere meget, afhængigt af den enkelte virksomheds behov og ønskerDog er grupper af skriveborde ofte en vigtig fællesnævner for disse kontorer, ligesom receptioner, siddegrupper, små mødeområder, arbejdsborde, kaffehjørner etc. også kan være en del af indretningen. 

Til den almene belysning i et åbent kontorlandskab anbefales en løsning med direkte/indirekte belysningPendelarmaturer tilfører struktur til lokalet og giver et arbejdsmiljø uden blænding 

Det er meget vigtigt at tage højde for den visuelle kommunikation i forbindelse med belysning af åbne kontorlandskaber. Dette er afgørende for, hvor godt personer kan se hinandens ansigter og læse andres ansigtsudtryk for bedre at kunne forstå hinandenMed mere lys på væggene og i loftet opnås en større visuel komfort, som bidrager til et bedre arbejdsmiljø. 

Den enkelte arbejdsplads bør have en bevægelsessensor for at spare energi, når der ikke er mennesker på storrumskontoretPå en 40-timers arbejdsuge kan der spares op til 3040 %, da kontorer ofte efterlades med lyset tændt, når medarbejderne er til møder eller ude af huset. 

 

Belysningskrav: 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Skrivning, tastning, læsning, databehandling 500 1000 19 0,60 80 150 150 100 Illuminances: min 50 lux
Ceiling illuminance min 30 lux.
Cylindrical illuminance: not applicable

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Indgangspartier og foyerer

Indgangspartiet i en kontorbygning er nok det område, der siger allermest om dens karakter og er både bygningens og...

Loading image...

Cellekontorer

Selvom åbne kontorlandskaber bliver mere og mere populære, så er de almindelige cellekontorer stadig udbredt i både...

Loading image...

Belysning til hjemmekontorer

Det er blevet “det nye normale” at arbejde hjemmefra, men det er vigtigt at huske, at et “hjemmekontor” kan betyde...

Loading image...

Konference- og mødelokaler

Mødelokaler kræver meget nøje planlægning i forhold til belysning, da de danner rammen om mange forskellige...

Loading image...

Breakout-områder

Breakout-områder er rum eller pladser, som ikke er beregnet til et bestemt formål, men som står til rådighed, når...