Tändstickan 3 - modern kontorsbyggnad

Segment

Kontor

Land

Sverige

Ort

Göteborg

År

2018

Tändstickan 3 - modern kontorsbyggnad med smarta koncept för bättre hälsa och lägre energiförbrukning. Strax söder om centrala Göteborg ligger området Tändstickan. Här köpte projektutvecklings- och byggföretaget Skanska mark år 2011 med ambitionen att bygga en blandstad med kontor, bostäder och service.

De två första kontorshusen är redan i drift, och nu är företaget i slutfasen av att färdigställa projektets sista kontorsbyggnad i form av det elva våningar höga Tändstickan 3. I denna fastighet byggs bland annat aktivitetsbaserade kontor med avancerat ljusstyrnings-system i syfte att minska energiförbrukningen och främja hälsan hos kontorspersonalen. När Tändstickan 3 är klar för inflyttning i början av 2019 ska cirka 1000 personer jobba i byggnaden, fördelade på de tre hyresgästerna Försäkringskassan, ÅF och en restaurang.

Thomas Berntsson på Skanska Fastigheter i Göteborg berättar att Försäkringskassan ville ha ett så kallat aktivitetsbaserat koncept i sina lokaler, ett koncept som innebär att kontoret inte har några fasta arbetsplatser.

”Medarbetarna väljer helt enkelt arbetsplats utefter vad de ska göra för dagen”, säger han. ”När man bygger den här typen av kontor är det viktigt att skapa tillräckligt många små rum där personalen kan gå undan för att prata i telefon eller för att ha ett möte mellan ett fåtal personer. Aktivitetsbaserade kontor syftar till att öka flexibiliteten för de anställda och då är det viktigt att se till att den som behöver lugn och ro i sitt arbete också får det.”
En viktig del av konceptet är att uppmuntra till rörelse. Utöver kontorslokalernas utformning har Tändstickan 3 även en stor takterrass med möjlighet till uteaktiviteter. Här kan personalen träna i ett utegym, gå en promenad på 150 meter runt terrassen, jobba utomhus eller ta en rast med frisk luft.

 

Ljusstyrningssystem för bättre hälsa och lägre förbrukning

Thomas Berntsson berättar också att de har jobbat mycket med belysningen i fastigheten. ”Försäkringskassan ville att vi skulle skapa ’visuell hierarki’,” säger han. ”Traditionellt har vi installerat en allmän belysning på 300 lux varefter hyresgästen kompletterar med egen belysning. Här har vi arbetat in all belysning redan från början och använt oss av armaturer från Glamox kopplade till ett ljusstyrningssystem, vilket ger större variation av ljusstyrkan. Flera armaturer är dessutom riktade mot olika ytor och väggar i syfte att skapa en trivsammare miljö.” Tomas Hultgren, som är Business Development Manager för Glamox LMS, berättar att LMS (Light Management System) har utvecklats kraftigt under de senaste åren.

”LMS omfattar nu så mycket mer jämfört med tidigare”, säger han. ”I dag har det utvecklats till ett system som kan samla in väldigt mycket information för att därefter fatta flera olika beslut, som exempelvis att styra för att minska energiförbrukningen och anpassa färgtemperaturen för att människor ska må så bra som möjligt.”

Tomas Hultgren berättar också att moderna LMS-system bland annat kan känna av hur mycket naturligt ljus som finns omkring armaturen. Om det finns tillräckligt med naturligt ljus i lokalen reglerar armaturen ned så mycket som möjligt för att undvika en överbelyst anläggning, vilket innebär att vi kan minska energiförbrukningen och öka arbetskomforten”, säger han.

 

Trådlöst system

I Försäkringskassans lokaler i Tändstickan 3 har det bland annat installerats Glamox C95-R. Varje armatur har en trådlös sensor som kan kommunicera med övriga armaturer och hantera en stor mängd information, som till exempel närvaro och ljusmängd. ”Systemet är både enkelt att installera och programmera”, säger Tomas Hultgren.

I slutet på oktober flyttade de första hyresgästerna in i fastigheten och Thomas Berntsson på Skanska Fastigheter i Göteborg är mycket nöjd med resultatet. ”Tändstickan 3 har blivit jättebra”, säger han. Kontorslandskapen är trivsammare och har större variation jämfört med traditionella lösningar.