Stockholm Vatten

Segment

Industri Övrig

Land

Sverige

Ort

Stockholm

Stockholm Vatten är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten berör varje dag 1,4 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. Man levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och ansvarar för stadens avfallshantering.

I Stockholm Vattens anläggningar där drygt 500 personer arbetar satt ett par hundra MIR armaturer installerade sedan tidigare. Nu är dessa MIR armaturer uppgraderade med MIR KIT LED. Denna lösning är både energisnålare och kräver mindre underhåll än den tidigare.

Produkter använda i projektet