Loading image...

Ett nytt liv för gamla armaturer från Glamox

Hållbarhet står i centrum för vårt tänkesätt på Glamox. Vi ser till att våra produkter är gjorda för att användas så länge som möjligt och en ständigt ökande andel av materialen som används i våra armaturer återvinns. Men vad händer när våra produkter når slutet av sin livslängd?

Renovering och ombyggnation av byggnader kommer att öka i betydelse under de kommande åren. Nya regelverk kommer att kräva en högre hållbarhetsnivå från både befintliga byggnader och nybyggen. Att byta ut äldre armaturer till energieffektiva LED-armaturer är ett enkelt och effektivt sätt att göra en byggnad mer hållbar. Detta leder naturligtvis till att många äldre armaturer blir föråldrade och behöver återvinnas. Alla våra fabriker i Europa, Asien och USA samarbetar med företag som hjälper oss att hantera och återvinna e-avfall, och i Norge är dessa företag RENAS AS och Stena Recycling. Vi pratade en stund med båda företagen om hållbarhet inom belysningsbranschen.

RENAS AS – WEEE efterlevnads facilitatorn

RENAS är Norges ledande WEEE-system (EU-direktivet om avfall från elektronisk och elektrisk utrustning). De finansierar insamling, behandling, återvinning och miljövänligt bortskaffande av WEEE. Det är en ideell organisation som ägs av branschorganisationer som representerar dess medlemsföretag, inklusive Glamox. Många norska belysningsleverantörer är medlemmar i RENAS, vilket gör RENAS ansvariga för att samla in och behandla majoriteten av landets trasiga och föråldrade armaturer. Det gör de genom att samarbeta med Stena Recycling.

Stena Recycling AS – återvinningsexperten

Knut Sælid är verksamhetsledare på Stena Recycling. Han förklarar att de gör det praktiska jobbet med att samla in överskottsmaterial och e-avfall från företag och produktion, förädla dem och förvandla dem tillbaka till nya råvaror eller energi. De gör återvinningen så hållbar och energieffektiv som möjligt och levererar råvaror till industrier över hela världen, samtidigt som de alltid följer de mycket strikta lagarna och reglerna som gäller elavfall.

Vid ett besök på deras anläggningar på Romerike i Norge fick vi se stora containrar fyllda med armaturer, mestadels från Glamox, och vi fick se hur de behandlas innan återvinning. Ledningarna klipps av och armaturen kontrolleras för PCB (polyklorerade bifenyler), en grupp giftiga kemikalier som ofta finns i äldre elektriska produkter. Armaturen bryts sedan ner i mindre bitar för att separera de olika metallerna som används – ofta järn eller stål, koppar och aluminium – samt plasterna.

”En stor del av volymen e-avfall kommer från rivnings- eller byggföretag och andra företag. När dessa är medlemmar i RENAS AS kan de leverera sitt elavfall till oss gratis, eller till och med låta oss hämta det åt dem. Sedan väger vi det och tar bort eventuella giftiga delar – vi hittar dem inte ofta i Glamox-produkter – maler ner produkterna, separerar materialen och återvinner dem till nya, rena produkter genom smältning. Det är ett sorgligt faktum att 91 % av de material som används på denna planet bara används en gång och endast 8,6 % återvinns. Detta är enormt ohållbart. Glamox ska vara mycket stolta över att vara en del av dessa 8,6 %”, säger Knut Sælid.

”Genom att till exempel återvinna ett kilo aluminium istället för att köpa helt nya råvaror använder man 95 % mindre energi. Vi kan inte fortsätta använda våra resurser som vi gör idag; dom kommer helt enkelt att ta slut."

Branschen har förbättrats, men är långt ifrån perfekt

När man tittar på produktgruppen som omfattar armaturer så kan cirka 80 % av delarna återvinnas beroende på hur mycket metall som används. Tyvärr är plasten som används i äldre armaturer ofta inte av en kvalitet som är tillräcklig för återvinning.

Anja Ronesen från RENAS har följande att säga om tillståndet för hållbarhet inom belysningsbranschen idag:

– Belysningsbranschen gjorde något väldigt viktigt när de fasade ut PCB, eftersom det är viktigt att undvika miljögifter i produkter. Ett aktuellt problem är bromerade flamskyddsmedel i plast eftersom dessa inte kan återvinnas. Tillverkare försöker hitta giftfria ersättare och återvinningsföretag försöker hitta sätt att återvinna dessa plaster. Hittills har det här visat sig vara väldigt dyrt och svårt, säger hon.

Hon tillägger att uppgiften blir mycket mer manuell och tidskrävande, vilket kan avskräcka dem från att återvinnas helt och hållet. Detta gäller även produkter där produkten är svetsad eller limmad, eller där elektroniken är förseglad i epoxi.

Hållbarhet hos Glamox

När de återvunna metallerna har smält blandas de med metaller från alla typer av gamla produkter: produktionsavfall, elektriska produkter, gamla bilar och så vidare. De förvandlas sedan till standardprodukter som återvunna stålbalkar eller anpassade aluminiumlegeringar, beroende på vad kunderna behöver. Dessa används sedan för att tillverka helt nya produkter – till exempel av Glamox.

Vi letar alltid efter sätt att förbättra hållbarheten för våra produkter, från produktion till förpackning till distribution, energianvändning och livslängd. Vi har också förbundit oss att fastställa kortsiktiga företagsomfattande utsläppsminskningar i linje med klimatvetenskapen med initiativet Science-Based Targets (SBTi).

Om du befinner dig i EU kanske du vet att all lysrörsbelysning kommer att förbjudas i september 2023. Beslutet att fasa ut dessa kvicksilverhaltiga lampor kommer att spara 190 TWh el och 1,8 ton giftigt kvicksilver mellan 2023 och 2035. Detta innebär också att en hel del fler armaturer – förhoppningsvis – kommer att återvinnas av företag som Stena Recycling framöver.

Källor:

eceee.org

hydro.com

circularity-gap.world