Loading image...

Smart belysning hjälper svenskt företag inom förnybar energi att spara tillräckligt med el för att driva 130 lokala hem

Glamox hjälper Borås Energi och Miljö AB, en stor leverantör av förnybar energi och allmännyttiga tjänster i Borås, att minska sin elförbrukning för belysning i sitt kraftverk med cirka 90 %. Denna betydande besparing på mer än 800 000 kWh/år är tillräcklig för att driva cirka 130 lokala hem under ett år, (1) och realiseras genom att ersätta företagets befintliga lysrörsbelysning med uppkopplad LED-belysning. Besparingen ökar mängden förnybar energi som kan levereras till kunder i kommunen och stödjer företagets vision om att göra Borås till en verkligt cirkulär stad.

Borås Energi och Miljö AB är ett företag som tillhandahåller avfall och återvinning, fjärrvärme samt vatten- och avloppsrening till cirka 115 000 personer i och runt Borås stad, 62 km öster om Göteborg. Företaget tillhandahåller energi och värme från återvinningsavfall och från biogas som återvinns från behandling av avloppsslam.

Företaget har ett kraftverk med en belyst yta på cirka 10 800 kvm, utrustat med fyra pannor: två för konvertering av avfall och två för konvertering av bioavfall. Fram tills nyligen var verken upplyst av lysrör. Även om företaget genererar energi från cirkulära källor ville de minska sin användning av el så att det kunde ge mer till sina kunder. Dessutom ville man följa EU:s miljödirektiv som fasar ut lysrör i hela Europa.2

Borås Energi and Miljö AB Powerplant _Borås_ Sweden_ Photo credit Catharina Fyrberg.jpg

Efter att ha undersökt alternativ med olika leverantörer bestämde sig Borås Energi och Miljö AB för en Glamox uppkopplad LED-belysningslösning. Företaget byter ut sina T8-lysrörsarmaturer mot cirka 800 Glamox i40 linjära armaturer. Dessutom finns det fem linjära Glamox Mil G2-armaturer i de varma utrymmena ovanför pannorna, och i det 25 meter höga taket hänger fem Glamox Cyberia Hi-Bay-lampor. Dessa valdes eftersom de tål temperaturvariationer från -40°C till 50°C. Armaturerna är utrustade med PIR-närvarosensorer och ansluts med hjälp av ett Glamox Wireless Radio-system som hanteras av en surfplatta. Det trådlösa ljusstyrningssystemet gör det också möjligt för Borås Energi och Miljö AB att övervaka armaturernas status och mängden el som förbrukas.

Förväntad elbesparing på 90 % och lägre underhållskostnader med 80 %

“Vi har gått från att ha våra armaturer tända hela tiden till att bara ha ljus när och där det behövs. Det trådlösa styrsystemet var enkelt att konfigurera och lätt att använda. Vi håller fortfarande på att optimera vår belysning. I vissa områden har vi till exempel optimerat våra lampor så att de i genomsnitt bara är tända i 5 eller 10 minuter om dagen. När det är klart räknar vi med en total elbesparing för belysning på cirka 90 procent, säger Ronny Sidenvik, energiingenjör på Borås Energi och Miljö AB.

Ronny Sidenvik_ Energy Engineer at Borås Energi and Miljö AB  Photo Credit_Catharina Fyrberg.jpg

“LED-armaturernas längre livslängd har också resulterat i mindre underhåll. Tidigare tog vi in entreprenörer för att utföra underhåll som kostade cirka 500 000 kronor per år. Vi uppskattar att kostnaden i år kommer att bli mindre än 100 000 kronor, säger Sidenvik.

“Det är givande att arbeta nära en kund som är engagerad i att förverkliga den cirkulära ekonomin. Vi bedömer att Borås Energi och Miljö AB genom vår uppkopplade belysning kommer att spara den mängd el som årligen förbrukas av cirka 130 villor, med hänsyn till att många bostäder i Borås använder värme från andra källor, säger Knut Rusten, Chief Sales and Commercial Officer för Glamox division Professional Building Solutions.

Installationen av belysningen har monterats runt driften av anläggningen. Den påbörjades i somras förra året och stod klar i april.

1. Enligt SCB:s statistiska centralkontor förbrukar en genomsnittlig bostad i Sverige 20 000 kWh per år. I Borås har de flesta bostäder varmvatten och värme från fjärrvärme. Detta minskar elförbrukningen för lokala hushåll till 5 000-6 000 kWh/år.

2. EU:s direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS) syftar till att förebygga riskerna för människors hälsa och miljön genom elektroniskt och elektriskt avfall genom att eliminera produkter som innehåller potentiellt farliga material, såsom kvicksilver i lysrörsbelysning. Från och med den 25 augusti 2023 fasades de mest populära linjära lysrören (T5- och T8-lysrör) ut. Försäljning från lager är tillåten tills den tar slut, därav behovet av att byta till LED-belysning.