Loading image...

Science Based Target

Glamox har lämnat in våra Science Based Targets för godkännande. Dessa mål är en viktig del av vår strategi för att minska vårt koldioxidavtryck och medverka i kampen mot klimatförändringarna.

"Att sätta Science Based Targets är en milstolpe för Glamox, efter år av dedikerat arbete med att kartlägga och minska våra utsläpp av växthusgaser. Dessa mål ger en tydlig färdplan för vårt hållbarhetsarbete och anpassar oss till den senaste klimatvetenskapen och de globala klimatmålen, säger Viktor Söderberg, hållbarhetschef på Glamox.

Detta är bara ett av många steg vi tar för att göra en positiv inverkan i linje med våra strategiska ambitioner för grönt ljus. Det är ett bevis på vårt orubbliga engagemang för miljöansvar och hållbarhet.

Inlämningen av målen är resultatet av ett hårt arbetande team och dedikerade partners som har stöttat oss under tiden. Vår resa mot en grönare och mer hållbar framtid pågår och vi ser fram emot att dela framstegen med dig.

För mer information om Glamox Hållbarhetsinitiativ, läs gärna vår Hållbarhetsrapport.

Science Based Targets initiative (sBTi) är ett globalt organ som gör det möjligt för företag att sätta upp ambitiösa mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatvetenskapen. Det är inriktat på att påskynda företag över hela världen att halvera utsläppen före 2030 och uppnå nettonoll före 2050.

Initiativet är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) och ett av We Mean Business Coalitions åtaganden. SBTi definierar och främjar bästa praxis inom vetenskapligt baserade målsättning, erbjuder resurser och vägledning för att minska hindren för antagande och bedömer och godkänner oberoende företags mål.