Nya förpackningar minskar koldioxidutsläppen drastiskt

På Glamox arbetar vi kontinuerligt för att minska våra produkters miljöavtryck. Vi tittar systematiskt på alla produktfamiljer för att minska påverkan från materialanvändning, förpackning och transport, samt maximera avfallsåtervinningen.

För C35 och C95 har vi designat om förpackningen för att maximera pallutnyttjandet, vilket minskar utsläppen från transporter och produktion avsevärt. Den nya förpacknings-designen tillåter 35 % fler enheter per pall, vilket resulterar i en årlig minskning med 3717 kg co2.

Glamox har ambitiösa hållbarhetsmål och för att nå dessa kan vi inte lämna någon sten ovänd. Det är summan av alla åtgärder vi genomför genom hela vår värdekedja som kommer att påverka.

Läs mer om hållbarhet hos Glamox här.