Loading image...

Glamox Wireless Radio

Glamox Wireless Radio, en trådlös ljusstyrningslösning som är enkel att installera, driftsätta och underhålla

LiteIP förvärvades av Glamox i mars 2021 och designar och tillverkar trådlösa ljusstyrningssystem
från sin bas i Southampton, Storbritannien. Företagets innovativa ljusstyrningslösning har utvecklats under ett decennium från en enkel idé till att bli ett av de mest använda styrsystemen för kommersiell belysning i Storbritannien – inom Glamox märket “Glamox Wireless Radio”.

NÄR VÄRLDEN GÅR IGENOM EN ENERGIKRIS och elkost-naderna stiger kraftigt är det nu viktigare än någonsin för bostäder, kommersiella kontorsbyggnader och industriföre-tag att leta efter fler sätt att spara energi. Belysning är ett område där man kan spara pengar, inte bara genom att byta ut lysrörsarmaturer mot mer energieffektiv LED-belysning, utan även genom att förbättra styrningen av LED-belysnin-gen för att göra ytterligare energibesparingar – och det är här det trådlösa belysningssystemet från LiteIP verkligen kan göra skillnad.

 

Lippold 2.jpg

 

"När du försöker sälja en kommersiell belysningslösning är det oftast beräkningen av återbetalningen som är nyckelfaktorn."


David Lippold
Founder and Managing Director of LiteIP.

 

Med över 1 300 kunder och över 700 000 armaturer installerade på över 3 000 platser i Storbritannien är det tydligt att LiteIP gör stor nytta för sina kunder. David Lippold är grundare och VD för LiteIP. Han kommenterar: ”När man försöker sälja en kommersiell belysningslösning är oftast återbetalningskalkylen den viktigaste faktorn. Slutanvändaren vill veta hur mycket pengar det kommer att spara över tid. Vanligtvis sparar vårt trådlösa belysningssystem mellan 60 och 90 % av energikostnaderna, beroende på tillämpning. Alla kunder som kan se en återbetalning på mindre än ett år kommer ofrånkomligen att göra ett köp. Om återbetalningstiden är mindre än tre år kan de fortfarande köpa, men om den är fem år är det osannolikt att de köper. Nyckeln nu under energikrisen är att om energikostnaden fördubblas så halveras återbetalningstiden, så enkelt är det. Energikrisen innebär att fler projekt med ljusstyrningssystem betalar sig på kortare tid.

David nämner ett exempel på ett parkeringshus. I ett större parkeringshus brukar belysningen vara tänd dygnet runt alla dagar. När en bil kör in tänds lamporna vid entrén och infart. En minut senare dämpas de förmodligen ner till 10 % av full effekt. Så de flesta lampor har 10 % av sin effekt, förutom när människor faktiskt kör bil eller går runt. Vid vilken tidpunkt som helst under dagen är förmodligen 20 % av parkeringsbelysningen i full effekt och 80 % ligger på 10 %. Under natten är alla lampor antingen på 10 % av full effekt eller helt släckta. Med den här applikationen skulle du normalt uppnå energibesparingar på 80–90 % och en återbetalningstid på mindre än ett år. I öppna kontorslandskap skulle energibesparingarna bli mindre, förmodligen 60-70 %, men alla dessa procentsatser är avgörande när energikostnaderna stiger.”

 

Car park.jpg

 


Vägen till framgång

David Lippold har varit involverad i ljusstyrningssystem i många år. För cirka 15 år sedan köpte han in sig i ett brittiskt belys-ningsföretag. En av de saker han ville att företaget skulle ha var ett eget ljusstyrningssystem, så han försökte hitta en lämplig leverantör. Han förklarar: ”Man skulle kunna tro att det vore enkelt att hitta ett lämpligt system, men det var det inte. Vi kunde inte hitta ett enkelt sätt att låta flera passiva IR-sensorer (PIR) styra överlappande grupper av lampor i ett rum. Man behövde installera någon typ av belysningsmodul som är kopplad till PIR-enheterna. Men hur är det med dagsljuset som kommer in i rummet? Man måste kunna dämpa belysningen under vissa tider på dagen. Därför behöver man även en dagsljussensor nära fönstren och som måste återkopplas till styrenheten. Sedan må-sta man fråga sig om dagsljussensorn har företräde framför PIR-sensorerna? Någon typ av logik måste definieras så att lamporna vet när de ska stängas av och tändas och när de ska dämpas. Även om det här exemplet inte är så komplext, innebar det att man behöver hjälp av en specialist på ljusstyrningssystem.”


Vid den tiden började företag installera system för belysnings-styrka av enstaka rum varigenom en styrmodul monterades för att styra ett visst utrymme på ett kontor eller lager, med ett antal PIR-enheter kopplade till sig, med viss tillämpad standardlogik. ”Så länge elektrikern har kopplat allt på rätt sätt ska det fungera direkt ur lådan. Men det var överkomplicerat, vilket innebär att misstag kunde göras. Då bestämde jag mig för att tänka ut hur man skulle kunna ta fram en styrningslösning som kunde förenkla allt, säger David.

Stegen mot en lösning

Då dök en ’korridorfunktionsstyrning’ för belysning upp på marknaden, något som innebar att man bara behövde en enda styrd fasledare i exempelvis en hotellkorridor. Utanför varje rum installerade man en sensor. Den anslöt spänning till den styrda fasledaren. Om någon aktiverade en sensor skulle hela korrido-ren tändas. Sedan dämpades belysningen långsamt under de närmaste cirka 30 sekunderna till någon form av standbynivå. Och efter till exempel en halvtimme, om ingen hade löst ut en sensor i korridoren, skulle belysningen släckas helt. ”Här hade man så ett system som bara krävde en uppsättning kablar och inte behövde någon central styrenhet. Intelligensen fanns i själva armaturen. Detta gav mig flera idéer om hur man kan förenkla belysnings-system”, tillägger han.

 

Light control office.jpg

 


Succe i köpcentrum

David använde korridorfunktionsmetoden för vissa belysnings-installationer i kommersiella kontor och korridorer, men gjorde sedan något liknande för ett köpcentrums parkeringshus. Be-lysningsrenoveringen utgjorde då ett enormt projekt för hans företag, med fler än 6 000 dimbara lampor och 2 000 sensorer. Han kommenterar: ”Vi installerade mikrovågssensorer i parke-ringen och kopplade ihop allt. Jag tillbringade flera veckor med att övervaka projektet på plats och såg till att elektrikerna kopp-lade upp allt korrekt och monterade saker på rätt platser. Allt gick mycket bra och köpcentrumkunden blev väldigt nöjd, så till den grad att de gav oss en order på att byta ut all belysning i åtta av sina andra köpcentrum i Storbritannien.”

Två saker gick dock inte enligt planerna i dessa uppföljnings-projekt. Elentreprenören drog ledningar genom ledningsrör men skadade några av de befintliga ledningarna. Därför kostade det entreprenören en förmögenhet att reparera det skadade kablaget och projektet drog över budget. De drog också kablar till fel armaturer på en del ställen och fick göra om det. David hade inte möjlighet att vara på plats den här gången för att övervaka allt, så misstag gjordes.

”Så nu började jag fundera på hur vi helt skulle kunna eliminera behovet av kabeldragning. Det var runt 2010 och Internet of Things (IoT) föddes – för första gången fanns det fler uppkopplade enheter i världen än datorer. Det fick mig att tänka om: tänk om varje sensor bara sände ett radiomeddelande? Trådlösa meddelanden var inte en revolutionerande teknik, men den fanns inte i några belysningsprodukter på den tiden. Om varje sensor kunde sända att den var på, och tänk om alla mina reläer som öppnade och stängde kontakterna kunde avlyssna det meddelandet. Och tänk om jag kunde ställa in systemet på hur långt man vill sända dessa meddelanden. När man närmar sig en sensor sänder den sitt meddelande. Alla lampor som hör meddelandet sluter sina reläer och lamporna tänds. Det innebär att man inte behöver några kablar mellan armaturerna. Man kunde klara korridorfunktionen via drivenheten i armaturen.”

Det stora genombrottet här var att LiteIP kunde berätta för kunden att ingen entreprenör skulle behöva vara på plats efter-som vi bara skulle byta ut befintliga armaturer mot LED-motsvarigheter för att erbjuda en anpassad insats i varje armatur med en integrerad dimningsstyrenhet. Ett byte rakt av utan kabeldragning eller omkopplingar.

En trådlös adresserbar belysningslösning

Men det fanns en annan viktig fördel. Som David konstaterar: ”Varje sensor fick en unik identitet och kunde sända ett meddelande till alla omgivande lampor med sin identitet. Lampor som abonnerat på denna sensor skulle aktiveras, så att vi kunde styra obegränsade överlappande grupper. Vid denna tidpunkt hade vi även DALI [digitalt adresserbart belysningsgränssnitt]. Med DALI kan man ställa in den exakta ljusstyrkan i stället för att använda ett relä och förlita sig på korridorfunktionen. Genom att lägga ihop dessa fick vi ett fantastiskt trådlöst ljusstyrnings-system med större flexibilitet än DALI-system och till mycket lägre installationskostnader.

 

Lippold 1.jpg

Ytterligare fördelar för nödbelysning

David blev sedan involverad i ett belysningsprojekt för Ford Motor Companys European Parts Depot i Daventry, Storbritannien – den största enskilda byggnaden i Europa på den tiden. Han kommen-terar: ”De gillade vår styrningslösning men sa att de också behövde konvertera hälften av de befintliga 10 000 lamporna till nödbelys-ning och ville ha ett adresserbart system för att automatiskt testa den.
Enligt lag behövde Ford testa dessa nödbelysningar en gång i månaden för att se till att de fungerade korrekt. Så varje månad skulle Ford behöva sysselsätta ett team som skulle gå in, slå av strömmen och kontrollera att de 5 000 nödbelysningarna gick på i nödläge på rätt sätt. ”Genom att installera ett ljusstyrnings-system med DALI kunde Ford sedan automatiskt testa belysningen. Med nödbelysning har man en strömförande, en  neutral och en jordad ledning, men man behöver även en per-manent strömförande ledning. Ford hade inte tillräcklig  nöd-belysning och behövde lägga till denna extra oomkopplings-bara strömförande kabel för att konvertera hälften av lamporna till  nödbelysning för att efterleva den nya lagstiftningen tillsammans med DALI-kablar för testning. Att dra om kabel i hela  anläggningen och byta ut alla armaturer skulle bli ett jätteprojekt.

Eftersom varje trådlös LiteIP-belysning styr sig själv behöver den en permanent strömförande kabel, men den behöver inte vara omkopplingsbar. Om Ford helt enkelt gjorde sina strömförande kablar permanenta (genom att ta bort strömbrytaren) och vi lade till testning och övervakning av nödbelysningen i våra styrenheter,
kunde de få så många nödbelysningar de behövde utan att behöva dra om kablarna! ”Så nu kunde jag ge Ford en rapport över nödbelysningen och ge dem all energibesparing utan att de
överhuvudtaget behövde dra om kablarna. Daventry- anläggningen har nu det mest sofistikerade belysningssystemet man kan köpa utan att behöva dra om kablarna, och hälften av armaturerna är nu nödbelysning!”

”Jag visste att jag ville sälja LiteIP till alla belysningstillverkare. De första fem åren efter att vi lanserade produkten konkurrerade ingen med oss. Även om det finns konkurrenter nu så är de inte riktigt på samma planhalva som oss. De är oftast leverantörer av trådlös belysning till bostäder som använder Zigbee eller Blue-tooth, men dessa företag har inte löst de knepiga  styrproblemen, och har inte heller testfunktionen för nöd-belysning. Dessutom är räckvidden för deras trådlösa system bara omkring en tiondel av räckvidden för vårt system. Därför är vi starka på de industriella och kommersiella marknaderna, där utrymmena vanligtvis är mycket större. Vår lösning kan installeras med tusentals armaturer över långa avstånd.”

Eliminera kostsam omdragning av ledningar

När företag funderar på att byta ut sina armaturer ser de flesta inte det som något alltför problematiskt. Men om projektet kräver ledningsomdragning i byggnaden kan det handla om att riva ner väggar, bygga om, dra ner tak, montera nya ledningar och ha elektriker på ställningar i flera månader. Dessutom är nöd-belysningen föråldrad i de flesta belysningsinstallationer. ”Så när dessa företag vill uppgradera sina armaturer måste deras nödbelysning uppfylla striktare standarder. Och då går det inte utan att man drar om kablarna. Därför är ett av de viktigaste skälen till att välja vårt system i stället för ett trådbundet system att man inte behöver dra om kablarna i lokalerna, något som skulle vara kostsamt, ofta opraktiskt och ibland omöjligt i äldre eller skyddade byggnader.” 

Factory.jpg


Som David uttrycker det: ”Med vår lösning byter elektrikern helt enkelt ut den befintliga armaturen mot vår. Han behöver inte ha koll på donen inuti. Det är ett byte rakt av. Det behövs ingen driftsättning, testning eller installation för elektrikern. Om belysningen tänds och lyser har han gjort sitt jobb.”

LiteIP-lösningen erbjuder allt om slutanvändaren behöver närvarodetektering, dagsljussänkning och scenstyrning i  styrelserummet. ”Vid inflyttningen kan användarna bestämma vad de önskar för varje rum. Så det finns ingen risk för en projekt-ledare som specificerar vårt system. Vi har till och med en app för surfplattor som gör det möjligt för projektledaren att utforma och konfigurera belysningssystemet i detalj. Det är lite som att skapa en interaktiv ritning över belysningsinstallationen. Här ingår typ av belysning, vilka lampor som är kopplade till andra, dämpningsinställningar och så vidare. Underhållsteknikern eller elektrikern kan också använda appen om de vill, men den används oftast i driftsättningsfasen.

Åtkomst till instrumentpanel online

Om så önskas kan slutanvändaren även logga in på LiteIP-webbplatsens dashboard. Surfplatteappen är synkroniserad med dashboarden, vilket innebär att underhållsteknikern eller elektrikern kan titta på varje armatur på anläggningen och kontrollera dess inställningar, hur mycket energi de använder, energiförbrukningen över tid, om det är en nödbelysning, dess status osv. Den samlar in realtidsdata från armaturerna. Man kan till och med justera inställningarna online om slutanvändarnas behov ändras. Det ger fullständig flexibilitet och erbjuder dagens mest kompletta energibesparingslösning.Lippold plane.jpg

 

Relaterade ämnen

Loading image...

Hur mycket kan du spara?

Låt oss hjälpa dig att beräkna energibesparingar och återbetalningstid för din belysningslösning

Loading image...

Ljusstyrningssystem

Maximera energibesparingarna och minimera underhållskostnaderna med ljusstyrningssystem.

Loading image...

RoHS direktivet

Det finns flera alternativ att välja mellan när du måste byta ut dina ljuskällor.