Loading image...

EPD:er och Glamox: framtidens miljömärkning

Hur påverkar det löpande arbetet med EPD (Environmental Product Declarations) produktionen i Glamox? Birger Holo är teknisk chef med ansvar för implementering av hållbarhetsåtgärder i hela värdekedjan hos Glamox. Han förklarar hur Glamox arbetar med miljövarudeklarationer, idag och under de kommande åren.

Miljövarudeklarationer är en viktig del i vårt pågående hållbarhetsarbete
Birger börjar med att förklara att miljövarudeklarationer inte är allt som ingår i Glamox hållbarhetsarbete. Han understryker vikten av att implementera hållbarhet på alla nivåer i organisationen. Glamox hållbarhetsarbete kommer att implementeras fullt ut under 2022, i form av en holistisk strategi som omfattar hållbarhet inom både miljö, samhälle och bolagsstyrning.

- I vår strategi följer vi två huvudspår där vi fokuserar både på våra produkter och vår verksamhet. Miljövarudeklarationer är ett av de initiativ som faller under produktområdet. Vi vill att vårt hållbarhetsarbete ska vara äkta och transparent, både för våra medarbetare och för våra kunder, noterar Birger. Hållbarhet påverkar hela vår värdekedja – vår produktion, vilka leverantörer vi gör affärer med och hur vi förpackar och levererar våra färdiga produkter.

Miljövarudeklarationernas inverkan på Glamox
Det kanske inte är någon överraskning att Glamox största miljöpåverkan kommer från våra produkter. Det som kan förvåna en del är att den största effekten inträffar efter att produkterna har lämnat våra händer. Hur kunden använder produkten och hur länge de använder den bidrar mest till den totala energiförbrukningen för en produkt sett över hela dess livslängd. Detta är alltså också det främsta bidraget till produktens totala miljöavtryck.

- Vi arbetar på en generator som gör det möjligt för oss att kvantifiera miljöpåverkan för alla våra produkter, och vi kommer att börja med några befintliga produkter under våren 2022. Vi kommer att genomföra en livscykelanalys av allt från material, transport och produktion till kundanvändning och drift under produktens hela brukningstid. Det är detta som gör miljövarudeklarationer så komplexa – eftersom användningsfasen till exempel är så viktig för det totala miljöavtrycket hos en armatur måste vi bedöma hur kunden kommer att använda produkten. Och beslutsfattare som använder miljövarudeklarationer som verktyg måste säkerställa att de miljövarudeklarationer de utvärderar bygger på samma scenarier. Annars riskerar de att fatta fel beslut eftersom de inte jämför äpplen med äpplen.

Han förtydligar vidare att miljövarudeklarationer kommer att tvinga Glamox att bli alltmer medvetna om varje val som görs i utvecklingen av en produkt, ända ner till de första skisserna. Kan ett annat material eller ett annat val av elektriska komponenter ge ett lägre miljöavtryck? Just nu fokuserar vi på att kartlägga hur våra nuvarande produkter påverkar miljön, men snart måste vi ta hänsyn till miljön redan i förproduktionsstadiet av varje enskild armatur som vi tillverkar.

 

Loading image...

„Miljövarudeklarationer är ett betyg som våra kunder aktivt kommer att använda för att fatta bästa möjliga beslut för sina projekt. Det är viktigt för oss att vara transparenta och aldrig ”gröntvätta” någon av våra produkter. Vårt mål är att kunden endast använder sina belysningsinstallationer när de behövs, att armaturerna är effektiva när de används och att de har så lång livslängd som möjligt. Miljövarudeklarationer kommer att vara ett utmärkt verktyg för Glamox för att stödja och stärka den visionen.“

Ökad efterfrågan på marknaden
Birger förklarar vidare att marknadens efterfrågan på miljövarudeklarationer ökar, särskilt i de nordiska länderna och framförallt i den offentliga sektorn. Hållbarhet håller på att bli ett ”behov” snarare än ett ”bra att ha” och det finns beredskap att klara sådan efterfrågan. Detta kommer bara att bli viktigare under de kommande åren, och vi måste ligga steget före för att behålla vår konkurrenskraft.

- Miljövarudeklarationer är ett betyg som våra kunder aktivt kommer att använda för att fatta bästa möjliga beslut för sina projekt. Det är viktigt för oss att vara transparenta och aldrig ”gröntvätta” någon av våra produkter. Vårt mål är att kunden endast använder sina belysningsinstallationer när de behövs, att armaturerna är effektiva när de används och att de har så lång livslängd som möjligt. Miljövarudeklarationer kommer att vara ett utmärkt verktyg för Glamox för att stödja och stärka den visionen.

Han understryker dock vikten av att faktiskt läsa, förstå och jämföra miljövarudeklarationerna och de värden som anges för en produkt.

- Det är viktigt att miljövarudeklarationer som jämförs också mäts enligt samma kriterier. Om ett företag har med hela produktlivscykeln i sin miljövarudeklaration, medan ett annat bara omfattar produktions-, monterings- och leveransfaserna, kommer det företaget att se bättre ut vid första anblicken. Miljövarudeklarationer är inte en klassificering som ska göras ytligt – det är inte som att ge betyget 7/10 till en film eller energiklassa en tvättmaskin i klass A eller B. De är lite mer komplexa än så, säger Birger med ett leende.