Loading image...

Creating light for a better life genom att byta till återvunnet aluminium

Att nå Net Zero koldioxidutsläpp i vår verksamhet tills 2030 är en högsta prioritet för Glamox och vi är mycket engagerade i att få det att bli verklighet. Vi letar ständigt efter nya sätt att minska vårt och våra kunders koldioxidavtryck. Därför har vi påbörjat övergången från nytt till återvunnet aluminium i några av våra populära armaturer för professionella byggnader. Vi har redan implementerat den planerade förändringen för vår nya armaturfamilj C80 G2 och förbereder för att göra skiftet för fler armaturfamiljer.

Återvunnet aluminium skapas genom omsmältning av metallskrot. Processen är mindre energikrävande än att tillverka ny aluminium. Aluminium tillverkas vanligtvis genom elektrolys av aluminiumoxid, som först måste utvinnas ur bauxitmalm och sedan brännas, vilket undviks genom att använda återvunnet aluminium.

"Vi har börjat gå över till återvunnet aluminium i tillverkningen av en populär armatur vilket kommer att resultera i 63 % reduktion i CO2-ekvivalenter i förhållande till att använda nytt aluminium i dessa produktfamiljer," säger Birger Holo, teknisk chef på Glamox. "Genom att lägga till nya produktfamiljer beräknar vi att eliminera totalt 1000 ton CO2-ekvivalenter varje år, vilket motsvarar CO2-utsläpp bundna av 4,8 kvadratkilometer skog årligen."

Kommande produktfamiljer som kommer att gå över till återvunnet aluminium är Glamox C35 och C95. Produktfamiljerna representerar en årlig volym på 400 000 produkter, vilket tillsammans uppgår till 300 ton aluminium.

"Vi har fortfarande mycket arbete framför oss, men vi är fast beslutna att hjälpa våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck. Det räcker inte att skapa energieffektiv LED-belysning, vi måste se till att varje aspekt av vår verksamhet och leveranskedja minimerar vår miljöpåverkan”, säger Viktor Söderberg, affärsutvecklingschef, som leder företagets hållbarhetsprogram.

Läs mer om hållbarhet hos Glamox här.