Loading image...

Byte av förpackningar gör att vi slipper leverera 3,2 ton plast till kunder varje år

Att minska avfallet är en viktig del i vårt arbete för ökad hållbarhet på Glamox. Att lägga stort fokus på ansvarsfulla upphandlingar och optimera transporter och lagring bidrar också till att minska mängden plast vi använder och den koldioxid som släpps ut i vår affärsverksamhet.

Tidigare innehöll förpackningen för armaturerna C35 och C95 bubbelplast och frigolit – det var en tillfällig och inte direkt miljövänlig lösning. En förändring behövdes för att minska påverkan från användningen av dessa material och förpackningar samt för att maximera återvinningen.

Polystyren bryts ner otroligt långsamt, så det finns inget sätt för det att kvalificera sig som en biologiskt nedbrytbar lösning. Faktum är att det mesta av polystyren som hamnar på deponier fortfarande kommer att finnas där om 500 år. Ett annat problem är att frigolit inte kan förvaras i lager av brandsäkerhetsskäl. Allt detta gör kartong till en mycket bättre lösning både när det gäller lagring och biologisk nedbrytbarhet. 

Den enda nackdelen med att använda kartong var att den väger mer än de tidigare använda materialen, vilket påverkar transportkostnader och bränsleförbrukning och i slutändan - CO2-utsläpp. Men med den nya förpackningsmetoden kan vi leverera fler armaturer per last, vilket innebär att vi kan minska antalet leveranser och i slutändan minska CO2-utsläppen genom det. Fördelen med kartong är att den är tillverkad av 100% cellulosafibrer och enkelt kan återvinnas. Genom användningen kan vi undvika att leverera 3,2* ton plast till våra kunder under bara ett år. Förändringen innebär att våra kunder bara får en typ av förpackningsmaterial, vilket förenklar sorteringen. Följaktligen minskar CO2-utsläppen på förpackningsmaterial med 21%. Detta kräver inga större förändringar i monteringen av våra förpackningar och kartongen kan lagras i lager som alla andra komponenter.

*baserat på beräkningar gjorda med budgeterad försäljning för 2023

Glamox strävar efter att fortsätta uppfylla ambitiösa hållbarhetsmål. Nästa steg i denna riktning kommer att bli att se över förpackningarna för andra produkter och ersätta dem med återvinningsbara och mer miljövänliga alternativ.

Läs mer om hållbarhet hos Glamox här.