Loading image...

Hur ett stort industriföretag blev mer hållbart – samtidigt som man sparade mer än 80% på belysning

Ökat fokus och krav på hållbarhet kommer att tvinga många företag att göra förändringar i sina lokaler de kommande åren. När vi installerade ett ljusstyrningssystem på Aass bryggeri i Drammen ökade de energieffektiviteten och sparade 82% på den energi som används till belysning.

Bjørn-Erik Askestad är försäljningschef för ljusstyrningssystem på Glamox och med 30 års erfarenhet har han stor erfarenhet i vilka effekter det kan ha på en byggnads energiförbrukning.

 

Loading image...

– Ljusstyrning har genomgått en stor utveckling de senaste fem,sex åren. Det finns fler och fler trådlösa lösningar som gör det enklare att inte bara installera dem i nya byggnader utan också i äldre befintliga byggnader. Och när vi nu vet att EU ska vara klimatneutralt 2050 och att byggnader står för 40 % av den totala energiförbrukningen i EU är vår erfarenhet en viktig faktor för att uppnå detta mål. Vi vill verkligen göra något åt alla delar av energiförbrukningen i en byggnad, och ljusstyrning är ett enkelt och mycket effektivt steg mot att nå dit, säger Askestad.

Han förklarar vidare att belysningen står för mellan 18 till 20% av energiförbrukningen i byggnader och att ett ljusstyrningssystem kan spara upp till 80 - 90% av energiförbrukningen för belysning - så det säger sig självt att det finns en enorm besparingspotential här. 

Detta leder in oss på exemplet med Aass Bryggeri. De kontaktade Glamox, för att de ville bli mer energieffektiva. Deras ursprungliga utmaning var att höga temperaturer i byggnaden innebar att de var tvungna att använda mycket energi på kylning för att hålla temperaturen så låg som möjligt. Armaturerna var tända dygnet runt och eftersom ljuset genererar värme –  innebar det att byggnaden behövde kylas ännu mer. Det första vi gjorde var att besöka bryggeriet för att mäta den befintliga energiförbrukningen. Därefter gjordes beräkningar baserade på en ny belysningslösning tillsammans med ett trådlöst ljusstyrningssystem, och den första beräkningen visade på en besparingspotential på 75%. En besparing på 75% gav en beräknad återbetalningsperiod på 3,5 år, och dessa siffror övertygade ledningen för Aass bryggeri att ge grönt ljus till projektet. I slutänden visade det sig att den nya ljusinstallationen sparade 82% enbart på belysningen, och den effektivare användningen av belysningen innebar också att behovet av kylning reducerades - vilket sparade ännu mer. Siffrorna talade för sig själva.

Loading image...

- Med en sådan belysningslösning får man bättre ljuskvalitet, högre ljusnivå och en bättre arbetsmiljö för alla anställda på arbetsplatsen. Man har också ljus, där man behöver det och när man behöver det - ingenting går till spillo. Dessutom ökar man systemets livslängd samt minskar underhållskostnaderna för fastighetsägaren. Med stigande energikostnader minskas återbetalningstiden markant. Det är en win-win-situation för alla inblandade, avslutar Bjørn-Erik med ett leende.

Läs mer om hållbara belysningslösningar här.

Loading image...
Loading image...