Loading image...

Omfattande LED-retrofitprojekt för att ersätta 34 000 armaturer vid Universitetssjukhuset i Tromsø

Glamox har tillsammans med GK, som är en av Norges ledande tekniska entreprenörer, vunnit ett stort projekt på Universitetssjukhuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Detta toppmoderna sjukhus är Nord-Norges största och öppnade dörrarna 2001. Nu startar dom ett omfattande byte till LED-belysning för att ersätta totalt 34 000 armaturer med föråldrade ljuskällor. Vad blir resultatet? En anmärkningsvärd reduktion av energiförbrukning på sjukhuset, beräknad till hela 69 %.

Den främsta drivkraften bakom detta projekt är EU:s utfasning av lysrörsbelysning på grund av direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS) som trädde i kraft 2023. Lysrör innehåller kvicksilver, ett farligt ämne som kan vara skadligt för både människor och miljön om det inte hanteras korrekt.

Astrid Simonsen Joos, CEO på Glamox, delade sin entusiasm för detta projekt, särskilt med tanke på hennes personliga band till Tromsø: "Att ha våra armaturer utvalda för detta projekt är extra speciellt för mig eftersom jag är född och uppvuxen i Tromsø. UNN-sjukhuset är en pionjär när det gäller att göra det som är rätt för sina patienter, sin personal och miljön. Jag är också glad över att bytet till våra LED-armaturer kommer att göra det möjligt för sjukhuset att göra betydande energibesparingar på belysning och minska sitt koldioxidavtryck."

University Hospital of North Norway (UNN) Tromso  Photo_Glamox.jpg

Sjukhusets belysningsomvandling inkluderar ett brett utbud av energieffektiva LED-armaturer, från linjära armaturer till downlights och anpassningsbara "LED-kit" utformade för att återanvända befintliga armaturstommar. Dessa moderna armaturer kommer att belysa alla aspekter av sjukhusets faciliteter, inklusive avdelningar, uppvaksrum, personalutrymmen, toaletter, kontor, tekniska rum och boende för vårdpersonal. En del av armaturerna kommer att anslutas och styras med hjälp av ett DALI-baserat ljusstyrningssystem.

Dessutom kommer Glamox specialdesignade renrumsarmaturer att installeras på sjukhusets operationssalar. Dessa armaturer är konstruerade med material som kan motstå rigorösa rengöringsprotokoll, noggrant testade på Fraunhofer IPA-anläggning för ultraren teknologi i Stuttgart, Tyskland.

Många av de nyinstallerade LED-armaturer på sjukhuset är "anslutningsklara", vilket möjliggör potentiell integration med smarta ljusstyrningssystem för exakt övervakning och kontroll.

GK kommer att utföra installationen i etapper och har säkrat ett kontrakt med sjukhusets inköpstjänst (Sykehusinnkjøp HF) till juli 2025, med möjlighet till två års förlängning. Effekten av denna LED-belysningstransformation sträcker sig längre än bara belysning – det är ett viktigt steg mot en mer hållbar och effektiv framtid för UNN Hospital.

Läs mer om hållbara belysningslösningar här.