Loading image...

Massiv tillströmning av retrofitprojekt med LED-belysning och smart styrning till följd av energibesparing och utfasning av lysrör

Glamox upplever nu stor efterfrågan från små och stora företag som vill uppgradera sina lokaler med energieffektiva LED-armaturer och ljusstyrning. Den stora efterfrågan på uppgraderingar beror på behovet av att sänka elkostnaderna, minska koldioxidavtrycket och följa EU:s RoHS-direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen. Direktivet fasar ut försäljningen av de vanligaste lysrören i alla 27 medlemsländer och inom EES.

"Det finns fortfarande en stor efterfrågan på att modernisera belysningssystem runt om i Europa. Höga elkostnader och utfasningen av lysrör i hela EU gör att allt fler kunder uppgraderar sina lokaler med LED-armaturer, säger Astrid Simonsen Joos, vd på Glamox. "En uppgradering kan ge kunderna upp till 50 % lägre energiräkningar än med det gamla belysningssystemet. Och genom att lägga till ett ljusstyrningssystem till de nya LED-armaturerna är det möjligt att minska strömförbrukningen med upp till 90 %. Den stora efterfrågan på uppgraderingar påskyndar införandet av smart belysning."

Energibesparing med stil

Ett typiskt energibesparande retrofitprojekt genomfördes nyligen på Axians kontor, ett företag som tillhandahåller IT-lösningar och -tjänster i staden Capelle aan den IJssel i Nederländerna. Företaget bytte från traditionella lysrör till elegant LED-belysning med tillhörande styrning. Glamox levererade 800 LED-armaturer, bland annat infällda armaturer, downlights och eleganta pendelarmaturer. Belysningen styrs trådlöst av ett Glamox Wireless Radio-ljusstyrningssystem, som styrs via en surfplatta. Det finns inget behov av strömbrytare, eftersom armaturerna är utrustade med närvarosensorer, så de tänds och släcks automatiskt. I detta projekt kommer styrtekniken, i kombination med energieffektiva LED-armaturer, att minska strömförbrukningen med upp till 85 % jämfört med det tidigare belysningssystemet. I framtiden kommer belysningssystemet även att rapportera om strömförbrukning, armaturstatus och aktiv användning av lokalerna.

"Med dagens elpriser var beslutet att byta ut lysrören ett klokt beslut", säger Peter Booms, inköpschef på Axians. "Installationen gick smidigt. Användningen av säker trådlös teknik innebar att det inte fanns något behov av att byta ut kablarna. Därför gick uppgraderingen snabbt. Dessutom är anläggningen framtidssäkrad och kan enkelt byggas ut. Belysningen uppfyller våra krav, både snyggt och funktionellt. Användarna är nöjda, och det har också gjort oss mer energieffektiva och hållbara.

Axians office Capelle aan den IJssel 2_Photo credit_ Glamox (002).jpg

Uppfyller RoHS-direktivet

Det globala energiteknik- och tjänsteföretaget NOV Inc har använt utfasningen av lysrör i Europa som en möjlighet att helt uppgradera belysningen på sina kontor i Kristiansand, kontor och lager i Stavanger.

Företaget byter nu ut sina lysrör mot cirka 750 LED-armaturer på varje plats. Nästan alla armaturer styrs med hjälp av ett Glamox Wireless Radio-ljusstyrningssystem och är utrustade med närvarosensorer och med möjlighet till dagsljusavkänning, så att ljuset bara aktiveras när det behövs. Detta har fördelen att strömförbrukningen minskar ytterligare.

"Vi märkte att lysrören höll på att fasas ut och passade på att byta ut dom mot ett smart LED-belysningssystem som både förbättrar belysningskvaliteten för våra medarbetare och minskar vår energiförbrukning. Att kunna styra armaturerna trådlöst underlättade själva installationen och det gjorde det också möjligt för oss att välja en behaglig ljusnivå som visade sig vara 40 procent lägre än tidigare, säger Peter John Eggleton, ansvarig för tekniskt underhåll på NOV Rig Technologies. "Med dagens elpriser kommer vi att ha tjänat in den här investeringen på cirka 1,6 år, så valet var väldigt självklart".

De linjära lysrören på kontoren i Kristiansand och Stavanger byttes ut mot nya C77-armaturer och C80-armaturer i receptionen och i vissa mötesrum, medan lagret i Stavanger valde de robusta armaturerna i81 och i10. Installationen beräknas vara klar denna månad.

Som ett resultat av RoHS-direktivet uppskattar Glamox att bara i Sverige kommer mer än 17 miljoner lysrör så småningom att behöva bytas ut.