Loading image...

Kalkulator oszczędności energii

Nasz kalkulator inwestycyjny oblicza zwrot z inwestycji, w której zostały wykorzystane oprawy ze źródłami LED lub oprawy ledowe z systemem sterowania w porównaniu do instalacji z konwencjonalnymi źródłami światła.

Czas zwrotu oblicza się, dzieląc różnicę w rocznych kosztach operacyjnych przez różnicę w inwestycjach.

Wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione przykładami. Uzupełnienie pozostałych pól nie jest konieczne, ale pomoże zwiększyć dokładność obliczeń.