Andre rom – åpne områder og høyrisikoområder

Belysning av åpne arealer er en del av rømningsveibelysningen, det skal være plass for å unngå panikk og sørge for tilstrekkelig belysning. Dette sikrer at folk kan nå et sted og at rømningsveien er gjenkjennelig. I noen land kalles dette et anti-panikklys.

Den horisontale belysningsstyrken må ikke falle under 0,5 lx i gulvnivået til det tomme kjerneområdet som utelukker en grense på 0,5 m langs omkretsen av området.

  • Minimum til maksimal mangfoldsforhold skal ikke være mindre enn 1:40 langs rømningsveiens senterlinje.
  • Den minste tillatte nødbelysningsvarigheten for rømningsformål er 1 time.
  • Belysningen i åpent område må nå 50 % av nødvendig belysningsstyrke innen 5 sekunder og 100 % av nødvendig belysningsstyrke innen 60 sekunder.
  • Belysningen i åpent område er nødvendig på toaletter som er tilrettelagt for funksjonshemmede.other spaces.png

Belysning i høyrisikoområder
Målet med belysning av arbeidsområder med høy risiko er å bidra til sikkerheten til personer som er involvert i en potensielt farlig prosess eller situasjon og å hjelpe til med de riktige avstengningsprosedyrene som må utføres for sikkerheten til de tilstedeværende personer

For eksempel: maskiner som er i bevegelse under drift, publikum på sportsbegivenheter eller show, overfylte steder.

Det som er viktigst – nødbelysningen i områder med høy risiko er ikke ment for at folk skal fortsette å utføre disse høyrisikooppgavene. Det er kun ment å tillate dem å slå av det nødvendige maskineriet og begynne evakueringen, og det må fungere i de første øyeblikkene av evakueringen.

  • Ensartetheten i belysningen av høyrisikoområdet må ikke nå en verdi under 0,1.
  • Minimumsvarighet for nødbelysning skal tilsvare hvor lang tid mennesker er utsatt for fare under en nødsituasjon. Dette tidsintervallet bør identifiseres av arbeidsgiver.
  • Avhengig av bruksområdet må belysningen av høyrisikoområder gi full nødvendig belysning kontinuerlig, eller innen 0,5 sekunder.