Parkeergarage en straat

Parkeervoorzieningen en straten hebben voldoende licht nodig – voor een veilige aankomst, vertrek en reis. Verlichting aan de garage en op de oprit houdt mensen 's nachts veilig, of ze nu hun huis of auto verlaten voor een nachtdienst, of een gebouw verlaten om terug te keren naar hun voertuig.

I

Het is van belang om de verlichtingsnormen voor parkeergarages zorgvuldig te volgen zodat de juiste verlichtingssterktes en voldoende veiligheid gewaarborgd wordt in relatie tot energiebesparing en het voorkomen van lichtvervuiling.

Parkeerterreinverlichting speelt vaak een veel grotere rol dan u zou verwachten bij het creëren van een superieur commercieel buitenverlichtingssysteem. Dankzij een breed scala aan masthoogtes en montage-opties kunnen de hoogtes en invalshoeken ingesteld en toegepast worden in combinatie met armaturen met een lager wattage. Dit kan - en zal in veel gevallen - de kosten verlagen, omdat er efficiënter verlicht wordt.

outdoor_car park_2.jpg

Straatverlichting wordt beschreven in de EN 13201-norm, deze norm bevat richtlijnen voor de selectie van armaturen en heeft speciale aandacht voor verschillende soorten straten en de prestatie-eisen. Lantaarnpalen langs de straat zijn bedoeld om visuele aanwijzingen te geven en obstakels te onthullen om zo de veiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten te waarborgen.

Wij bieden energiezuinige buitenverlichtingsarmaturen met verschillende soorten optieken en lichtstromen om te voldoen aan de eisen met betrekking tot gemiddelde helderheid en verlichtingssterkte, gelijkmatigheid en hinderlijke verblinding. Dit wordt mede beïnvloedt door de hoogte van en afstand tussen de masten.

Lees meer over onze oplossingen voor andere soorten ruimtes

Loading image...

Gevel, bewegwijzering en entree

Verlichting is een factor die de buitenkant van een gebouw prachtig kan aanvullen. Van gemarkeerde bewegwijzering tot...

Loading image...

Park, wandel- en fietspaden

Veilig wandel- en fietspaden verlichten. Het verlichten van paden voor gebouwen en in parken is essentieel om ervoor ...

Loading image...

Grote buitenruimtes

Grote gebieden zoals sportterreinen, zeehavens, terminaldokken, containeropslagfaciliteiten en luchthavens vragen om...