Loading image...

Ympäristöystävällisyyden osoittaminen

Elämme globalisoituvassa maailmassa. Myös ympäristöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Globalisoituneilla markkinoilla kilpailevat yritykset vaativat nyt todennettua ja vertailukelpoista dokumentaatiota niiden koko elinkaaren ajalta.

OSLOSSA TOIMIVA Norwegian EPD Foundation (EPDNorway) auttaa yrityksiä viestimään tuotteidensa ympäristötehokkuudesta verifioiduilla ja ymmärrettävillä ympäristöselosteilla. Ohjelma varmistaa, että kaikentyyppisten tuotteiden EPD:t (Environmental Product Declarations), ympäristöselosteet, laaditaan standardien ISO 14025, ISO 21930 sekä niihin liittyvien teollisuusstandardien (EN 15804 rakennusmateriaalien osalta) vaatimusten mukaisesti. EPDNorway tekee maailmanlaajuisesti yhteistyötä muiden ISO 14025 -standardia noudattavien ympäristöselosteohjelmien tarjoajien kanssa. Lähes jokaisessa Euroopan maassa on vähintään yksi ympäristöselosteohjelman tarjoaja. Monissa muissa maissa on myös samankaltaisia ympäristöselosteohjelmien tarjoajia.

Mikä on ympäristöseloste?
Norjassa sekä kansainvälisesti tunnustettu ympäristöseloste tarjoaa standardin mukaisen tavan, jolla ilmoitetaan tuotteiden valmistuksen ja käytön vaikutukset elinkaariarvioinnin (LCA) avulla. Ympäristöseloste on lyhyt asiakirja, jossa esitetään yhteenveto komponentin, valmiin tuotteen tai palvelun ympäristöprofiilista standardoidulla ja objektiivisella tavalla. Se laaditaan ympäristöprofiilin pohjalta standardin ISO 14040-14044 mukaisesti. Nämä standardoidut menetelmät varmistavat, että saman tuoteryhmän ympäristötietoja voidaan verrata tuotteesta toiseen alueesta tai maasta riippumatta.

Hakon Hauan on toiminut vuodesta 2015 lähtien EPDNorwayn toimitusjohtajana. Hän kommentoi: ”En ole insinööri. Opiskelin kansainvälistä taloutta ja hallintoa Norwegian Business Schoolissa Oslossa. Työskentelin vuodesta 1992 lähtien Agfa Gevaertin johtajana ja Philips Norwayn toimitusjohtajana. Olen myös työskennellyt useita vuosia ulkomailla, esimerkiksi Norjan hallituksen palveluksessa Innovationin toimitusjohtajana Espanjassa, jossa olin vastuussa ympäristöavustuksista [EEA] ja uusiutuvaan energiaan ja ympäristöön liittyvistä projekteista. Työni ja kiinnostukseni ympäristöä kohtaan saivat minut lopulta hakemaan paikkaa EPD-Norwaysta.”

EPD-Norway on ISO 14025 -standardin mukaisen tyypin III ympäristöselosteohjelman tarjoaja. Ohjelmassa on luotu tuoteselosteiden verifiointi-, rekisteröinti- ja julkaisujärjestelmä sekä EPD- ja PCR-rekisterien (Product Category Rules, tuoteryhmäsäännöt) ylläpito. EPD-Norway on yksi ECO Platformin perustajista ja jäsenistä. ECO Platform on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa EN 15804 - standardin käyttö rakennusmateriaalien ympäristöselosteissa. Hakon Hauan nimitettiin äskettäin ECO Platformin puheenjohtajaksi.

Kenellä pitäisi olla ympäristöseloste?
Ympäristöselosteiden kohde on ensisijaisesti yritysmarkkinat (B2B), kuitenkaan kuluttajapuolta (B2C) poissulkematta. Tähän mennessä useimmat ympäristöselosteet ovat tulleet rakennusteollisuudesta, joka on suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja, mutta myös ala, jolla on suurimmat mahdollisuudet vähentää hiilidioksidipäästöjä. Selosteita on tullut myös muilta teollisuuden aloilta. Esimerkiksi valaistus kuuluu rakennusmateriaalien luokkaan.

Hakon Hauan toteaa: ”Ympäristöselosteen tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisuus verrata ympäristöprofiilia ja tehdä arviointi ja valinta sen perusteella. Ympäristöseloste voidaan laatia toimistokalusteista, rakennusprojektissa käytetystä lasista ja betonista lähtien aina valaisimiin, kattoihin, alumiiniin ja asfalttiin saakka. Tärkeintä on se, että ympäristöseloste verifioidaan riippumattomasti objektiivisuuden, vertailukelpoisuuden ja uskottavuuden varmistamiseksi.”

Loading image...

"Kustannukset eivät siis ole enää ainoa tekijä, vaan kyse on myös hiilijalanjäljestä, mikä voi muuttaa monien yritysten ostokäyttäytymistä nyt ja tulevaisuudessa."

Mitkä ovat edut?
Esimerkiksi rakennusteollisuuden tuotteita arvioidaan käyttämällä yhtä tuoteryhmäsääntöjen (PCR) sarjaa, jolloin varmistetaan, että samankaltaiset tuotteet raportoidaan yhtenäisesti. Eurooppalaisessa rakennustuotteiden ympäristöselosteessa käytetään eurooppalaista standardia EN 15804 kaikkien tuoteryhmäsääntöjen perustana. Se varmistaa, että annetuissa tiedoissa käytetään samoja elinkaariarvioinnin (LCA) sääntöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että käytetään samoja ympäristöindikaattoreita, mikä mahdollistaa useiden eri tuotteiden yhdistämisen rakennuksen ympäristövaikutusten osoittamiseksi. Ympäristöselosteen on oltava aina riippumattoman, tuoteryhmän tuntevan kolmannen osapuolen asiantuntijan verifioima.

”Edut voivat olla merkittäviä nykyisillä globaaleilla markkinoilla. Ympäristöseloste tarjoaa todellista kilpailuetua niihin toimittajiin verrattuna, joilla ei sitä ole”, Hakon Hauen kertoo. ”Ympäristöselosteet toimitettiin alun perin painettuina asiakirjoina tai staattisten pdf-tiedostojen muodossa. Se johti valtavaan manuaaliseen työhön, sillä pdf-asiakirjan tietoja ei voi lukea rakennusalan LCA-työkaluohjelmistoilla. Siksi tarvitsimme digitaalisia ympäristöselosteita.”

Hän jatkaa: ”Nyt voimme tarjota XML-tiedostona digitaalisen ympäristöselosteen, joka voidaan lukea ja jota voidaan käyttää rakennusalan LCA-työkaluilla. Tämä formaatti mukautuu joustavasti tulevaisuuden vaatimuksiin tai erilaisiin kansallisiin määräyksiin ja taustalla oleviin standardeihin.”

Näin ympäristöselosteet voivat antaa yrityksen myynti- ja markkinointitiimeille mahdollisuuden esittää uskottavia ja todennettavia ympäristöväitteitä tuotteistaan, mikä parantaa yrityksen omaa uskottavuutta ja mahdollistaa vertailut vastaaviin tuotteisiin.

Hakon Hauen jatkaa: ”Ympäristöselosteita voidaan käyttää tehokkaina myyntityökaluina. Niitä voidaan käyttää lähdetietona tuoteostoissa ja -hankinnoissa. Ne antavat ostajille ja tilaajille varmuuden siitä, että riippumaton asiantuntija, jolla on kokemusta elinkaariarvioinnista, on tarkastanut ja verifioinut asianomaisen tuotteen ympäristötehokkuuden.”

”Näemme, että yritykset käyttävät ympäristöselosteita maailmanlaajuisesti, ei ainoastaan siinä Euroopan maassa, jossa he ovat hakeneet sen. Euroopassa tärkein tekijä on rakennusteollisuus, sillä sen on mitattava ja todistettava ympäristötehokkuutensa. Ranskassa suurin ympäristöselosteita käyttävä ala on kuitenkin sähkö- ja tekniikkateollisuus. Etelä-Koreassa se on puolestaan elektroniikka-ala. Ala siis vaihtelee maittain.”

Miten ympäristöselosteen saa?
Hakon neuvoo, että ensimmäisenä askeleena ympäristöselostetta harkitsevien yritysten, joilla on useita tuotantolaitoksia ympäri maailmaa, tulisi standardoida ja käyttää maailmanlaajuisesti samaa ympäristöselosteohjelman toimittajaa. Tämä keskitetty strategia on kustannustehokkain. Toiseksi yrityksen pitäisi automatisoida ympäristöselosteiden laatimisprosessi. Sen ei kannata maksaa kolmannen osapuolen ympäristöselostekonsulteille selosteiden manuaalisesta laatimisesta, sillä se on kallista ja aikaa vievää.

”Hyvä uutinen on, että ohjelmistotoimittajat tarjoavat nyt ympäristöselosteiden generointityökaluja, joissa on sisäänrakennettuna ISO-standardit, LCA-laskelmat, kaikki ympäristöindikaattorit, eri tuotteiden materiaaliluettelot ja niin edelleen”, kertoo Hakon Hauan.

Ympäristöselostedokumentaation on oltava ”digitaalista”, jotta se voidaan liittää helposti Building Information Modeling (BIM) - työkaluihin. Digitaalinen ympäristöseloste voi osoittautua myös erittäin hyödylliseksi, kun rakennusprojektin tavoitteena on BREEAM-luokitus eli rakennus- ja infrastruktuuriprojektien suunnittelussa käytetty kansainvälisesti tunnustettu kestävän kehityksen arviointimenetelmä.

 ”Valaisinvalmistajia, joilla on ympäristöseloste, ei ole vielä kovin montaa. Saksassa on yksi valmistaja, jolla se on, ja eri puolilla Eurooppaa muutama muu. Ehkä Glamox voisi ottaa johtoaseman tällä alalla!” innostuu Hakon Hauen.

Digitaalinen, automatisoitu reitti on paras
”Riippuu yrityksestä ja sen rakenteesta, mutta käyttäisin digitaalista, automatisoitua EPD-reittiä alusta lähtien. Ympäristöselosteiden osalta on myös tehtävä jonkinlaista taustatyötä. Useimmat perustuvat standardeihin ja tuoteryhmäsääntöihin, joten betonille, ikkunoille, putkille, valaistukselle jne. on jo säännöt. Ne ovat kansainvälisiä ainakin Euroopan rakennusteollisuudessa. Vaikka valaistukselle on jo säännöt, niitä voidaan kehittää edelleen.”

Ympäristöselostetta harkitsevalla yrityksellä voi olla tuhansia erilaisia tuotteita, mutta silti vain 10 % sen myymistä tuotteista voi muodostaa 90 % sen liikevaihdosta. Siinä tapauksessa aloitetaan niiden tuotteiden ympäristöselosteista, joista saadaan nopeasti voittoja. Glamoxilla voidaan aloittaa niillä valaisintuotteilla, jotka tukevat asiakkaan BREEAM-sertifiointitavoitteita.”

Kestävämpi arvoketju
Yksi ympäristöselosteen tavoitteista on auttaa dokumentoimaan yrityksen hiilijalanjälki ja lopulta pienentämään sitä. Hakon Hauan toteaa: ”Se panee miettimään, mistä raaka-aineet, komponentit ja osakokoonpanot kannattaa ostaa. Kun yritykset alkavat käyttää ympäristöselosteita, niissä aletaan miettiä, mistä raaka-aineet ostetaan. Glamox esimerkiksi käyttää paljon alumiinia valaisintuotteissaan. Kiinasta ostetun alumiinin hiilijalanjälki on todennäköisesti kymmenen kertaa suurempi kuin Euroopasta ostetun. Kustannukset eivät siis ole enää ainoa tekijä, vaan kyse on myös hiilijalanjäljestä, mikä voi muuttaa monien yritysten ostokäyttäytymistä nyt ja tulevaisuudessa.


Tammikuun 2021 alussa rekisteröitiin maailmanlaajuisesti yli 10 000 EN 15804 -standardin mukaisesti verifioitua rakennustuotteiden ympäristöselostetta.

2021-epd-growth-web.png

Kilde: EPD Facts & Figures - Eco Platform en (eco-platform.org)