Loading image...

Glamox sitoutuu Science Based Target -aloitteeseen

Teemme Glamoxilla jatkuvasti töitä tuotteidemme ja liiketoimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tiedämme, että valaistus kattaa 15-20 prosenttia maailman sähköenergian kulutuksesta ja 5 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Käsissämme on siis suuri muutospotentiaali. Tämän vuoksi olemme sitoutuneet asettamaan lyhyen aikavälin koko yrityksen kattavat päästöjen vähennystavoitteet Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti.

SBTi aloitteen taustalla ovat Carbon Disclosure Project (CDP), YK:n Global Compact (UNGC), Maailman luonnonvarainstituutti (WRI) ja Maailman luonnonsäätiö (WWF). Lyhyesti sanottuna aloite kannustaa yksityisen sektorin yrityksiä ottamaan vastuuta ilmastoteoista. Viimeisin ilmastotutkimus kehoittaa hillitsemään dramaattisesti maapallon lämpötilan nousua jotta ilmastonmuutoksen katastrofaalisilta vaikutuksilta vältyttäisiin. Tieteeseen perustuvat tavoitteet osoittavat yrityksille ja rahoituslaitoksille, kuinka paljon ja kuinka nopeasti niiden on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään estääkseen ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset. 

Tekninen johtaja Birger Holo on vastuussa kestävän kehityksen toimenpiteiden toteuttamisesta läpi koko Glamoxin arvoketjun. Hän kertoo Glamoxin olevan sitoutunut työstekentelemään Science Based Targets -aloitteen puitteissa, koska se on yksi tärkeimmistä tieteeseen perustuvista ilmastoaloitteista.