Loading image...

Science Based Targets

Glamox on toimittanut Science Based Targets-aloitteen mukaiset tavoitteensa hyväksyttäväksi. Nämä tavoitteet ovat olennainen osa yrityksen strategiaa, jolla pyritään pienentämään hiilijalanjälkeä ja osallistumaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

"Tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettaminen on Glamoxille tärkeä virstanpylväs vuosia kestäneessä, määrätietoisessa työssä kasvihuonekaasupäästöjen kartoittamiseksi ja vähentämiseksi. Tavoitteet tarjoavat selkeän etenemissuunnitelman kestävän kehityksen pyrkimyksillemme ja sovittavat meidät yhteen viimeisimmän ilmastotieteen ja maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden kanssa", sanoo Glamoxin kestävän kehityksen johtaja Viktor Söderberg.

Tämä on vain yksi monista strategisista toimista, joilla pyrimme toimimaan kestävämmin. Se on osoitus vankkumattomasta sitoutumisestamme ympäristövastuuseen ja kestävään kehitykseen.

Tavoitteiden arvioitavaksi lähettäminen on ahkeran tiimin ja meitä koko hankkeen ajan tukeneiden, omistautuneiden yhteistyökumppaneiden ansiota. Matkamme kohti vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta jatkuu, emmekä malta odottaa, että pääsemme jakamaan edistysaskeleita kanssanne.

Lisätietoja Glamoxin kestävän kehityksen aloitteista löydät vuosikertomuksestamme.

 

Science Based Targets-aloite (sBTi) on maailmanlaajuinen elin, jonka avulla yritykset voivat asettaa kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita uusimman ilmastotieteen mukaisesti. Se tavoitteena on saada yritykset ympäri maailmaa puolittamaan päästönsä ennen vuotta 2030 ja saavuttamaan nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

SBTi-aloitteen taustalla ovat Carbon Disclosure Project (CDP), YK:n Global Compact (UNGC), Maailman luonnonvarainstituutti (WRI) ja Maailman luonnonsäätiö (WWF).  SBTi määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettamisessa, tarjoaa resursseja ja ohjeita käyttöönoton esteiden vähentämiseksi sekä arvioi ja hyväksyy riippumattomasti yritysten tavoitteet.