Loading image...

Muutos parempaan – se on itsestäänselvyys

Eurooppalainen sisätyöpaikkojen valaistusstandardi EN 12464-1 tarkistettiin vuonna 2021, jolloin siihen tehtiin joitakin tärkeitä muutoksia ja lisäyksiä. Keskustelimme standardeja laativan teknisen komitean kahden pitkäaikaisen jäsenen Erlend Lillelienin ja Paul Walter Schmits-Reinecken kanssa siitä, miten muutoksista päästiin yhteisymmärrykseen ja miten standardi otetaan käyttöön kaikkialla Euroopassa.

1. SYYSKUUTA 2021 eurooppalainen standardi EN 12464-1:2011 korvattiin tarkistetulla versiolla: EN 12464-1:2021 Valot ja valaistus – Työpaikkojen valaistus – Osa 1: Sisätyöpaikat. Kyseessä on toinen versio alkuperäisestä standardista, joka julkaistiin vuonna 2002 ja josta julkaistiin ensimmäinen tarkistettu versio vuonna 2011.

Mikä siis on muuttunut vuoden 2011 julkaisun jälkeen? Varsinkin ihmisten ja käyttäjien tarpeiden osalta on tullut joitain varsin merkittäviä lisäyksiä. Näkötehtäväalueen edellyttämien työalueiden valaistusvaatimukset liittyvät läheisesti työn suoritustiloihin. LED on korvannut aiemmat tekniikat tärkeimpänä valonlähteenä.