Sucroksen keskusvalvomo Säkylässä

Vuosi

2020

Paikkakunta

Pori

Sähkösuunnittelu

Sucros Oy

Suomen sokeriteollisuuden raaka-aine on sokerijuurikas, josta jalostetaan kidesokeria Sucroksen tehtaalla Säkylässä. Tehtaan keskusvalvomon remontin myötä valaistus päivitettiin 2020-luvulle. Nyt kolmivuorotyön virkistysvalo pitää työntekijät vireinä myös yön raskaimpina tunteina.

Projektin taustaa 

Sucros Oy ja sen tytäryhtiö Suomen Sokeri Oy muodostavat yhdessä suomalaisen sokeriteollisuuden. Sokeri- ja siirappituotteiden tärkein raaka-aine on kotimainen juurikassokeri. Sucros vastaa sokerijuurikkaan viljelyttämisestä ja prosessoinnista Säkylän juurikassokeritehtaalla.   

Kiivaimman tuotantokauden aikana tehtaalla paiskitaan töitä ympäri vuorokauden. Tuotantoprosessia ohjataan tehtaan keskusvalvomon isojen näyttöjen ääreltä. Valvomon remontin myötä myös valaistus uusittiin täysin. Valvomotyössä tarvitaan tasaista ja laadukasta valoa, eivätkä valaisimet saa heijastua näyttöpinnoilta. Valaistuksen ohjauksesta haettiin apua työntekijöiden vireyden ylläpitoon tarkkuutta ja keskittymistä vaativassa vuorotyössä. 

”Valaistuksella on iso merkitys työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta. Etenkin yövuoro on työntekijöille hankala, kun väsymys iskee aamuyön tunteina. Valon värisävyn ja kirkkauden muutoksilla työvuoron aikana haluamme vaikuttaa siihen, että vireys pysyy yllä ja työ on mukavampaa”, kertoo Sucroksen sähkösuunnittelija Jussi Palmula.  

Ratkaisumme 

Keskusvalvomon kattoon upotettujen C95-valaisimien värilämpötila on säädettävissä 2700-6500 Kelvinin välillä. Valvomon viereistä taukotilaa valaisevat sisustukselliset A51-valaisimet, joiden valon värisävy on niin ikään Glamoxin DALI-ohjausjärjestelmällä säädettävissä.   

Kolmivuorotyössä jokaisen työvuoron kahden viimeisen tunnin aikana valaistus säätyy virkistysvaloksi, jonka värilämpötila on 6 500 Kelviniä. Muina tunteina valon värilämpötila on 4 000 Kelviniä. Valvomon ja taukotilan valot säätyvät samassa rytmissä niin, että virkistysjakson aikana myös valon määrä on perustasoa korkeampi. Valaistuksen muutokset tapahtuvat niin, ettei ihmissilmä niitä huomaa. 

Virkistysvalorytmityksen ja muut valaistustilanteet saa käyttöön seinällä olevasta ohjauspaneelista. Jokaisessa työpisteessä on lisäksi langaton ristikytkin, josta työntekijä voi säätää oman työpisteensä valaistusta. Vuoden käytössä ollut valvomon uudistettu valaistus on otettu ilolla vastaan.  

”Työntekijät kertovat, että he ovat töissä virkeämpiä ja etenkin raskaimpina aamuyön tunteina vireystaso on selvästi korkeampi kuin vanhan valaistuksen aikaan. Nyt jokainen voi myös vaikuttaa oman työpisteensä valaistukseen ja moni esimerkiksi himmentää oman työalueensa valoja päiväsaikaan. Uusittu valaistus on selvästi lisännyt työmukavuutta”, Palmula toteaa.

Projektissa käytetyt tuotteet