Parklad ja tänavad

Parklad ja tänavad vajavad piisavat valgustust – turvaliseks kohalejõudmiseks ja lahkumiseks ning ohututeks sõitudeks. Parklate välisvalgustus ja tänavavalgustus tagavad inimestele pimedal ajal turvalisuse nii siis, kui nad lahkuvad kodust või astuvad välja autost öiseks vahetuseks tööle minnes, kui ka siis, kui nad väljuvad hoonest, et tagasi oma sõidukisse istuda.

Väga tähtis on teha endale hoolikalt selgeks parklate valgustamise standardid, et tagada nõuetekohane valgustatus piisava turvalisuse kindlustamiseks, nii et samas hoitakse siiski kokku energiat ja välditakse liigse valgusreostuse teket.

Parkimisplatsi valgustuspostidel on tihti arvatavast palju kandvam roll tõeliselt kvaliteetse ja kutsuva ostupiirkonna välisvalgustuse loomisel. Valgustuspostide kõrguste ja paigaldusvõimaluste suur valik võimaldab kombineerida valguse langemise kõrgust ja nurka väiksema energiatarbega valgustitega. Nii saab ja õnnestub paljudel juhtudel vähendada käitise üldkulusid, kuna rohkem valgust saab toota keerukamate, madalama energiatarbega välisvalgustitega, mis tagavad ometi parema valgustatuse ja nähtavuse, suurema turvalisuse ja valguse suunamise soovitud viisil.

outdoor_car park_2.jpg

Tänavavalgustus on reguleeritud standardiga EN 13201. See standard sisaldab suuniseid tänavavalgustite valikuks, keskendudes erinevat tüüpi tänavatele ja toimivusnõuetele. Tänavatel kasutatavad tänavavalgustid peavad andma visuaalseid vihjeid ja muutma takistused nähtavaks, et tagada turvalisus nii jalakäijatele kui ka ratturitele ja autojuhtidele.

Erinevat tüüpi optikaga ja valgustugevusega energiatõhusad välisvalgustid on saadaval tagamaks konkreetsetele vajadustele vastavus keskmise heleduse ja valgustustihedusega, ühtluse kindlustamisega ja ebaühtluse ning räiguse vältimisega olenevalt postide kõrgusest ja omavahelisest kaugusest.

Find out more about our solutions for other types of spaces

Loading image...

Façade, signage & entrance

Valgustus on tegur, mis võib hoone välisilmet kaunilt täiendada. Alates korralikult esiletõstetud siltidest kuni häst...

Loading image...

Pargid ja jalgteed

Jalgteede valgustamine hoonete ees ja parkides on väga oluline, et elanikud, töötajad ja külastajad saaks pimedas...

Loading image...

Suured välialad

Suured alad, nagu spordiväljakud, meresadamad, dokid terminalides, konteinerite ladustamise platsid ja lennujaamad...