Standby lighting

Sellistes piirkondades nagu haiglate operatsioonisaalid või tehased, kus protsessid on pideva järelevalve all, tuleb mõnda tegevust jätkata muutumatul viisil, isegi hädaolukorras, säilitades samal ajal samad valgustingimused.

Hädaolukorra ilmnemisel ei ole sageli võimalik koheselt töökohast lahkuda. Enamasti juhtub see siis, kui sooritatakse tegevusi, mille katkestamine võib ohustada kellegi elu või põhjustada korvamatut kahju väärtuslikele seadmetele. Sellised olukorrad võivad aset leida haiglate operatsioonisaalides, keerukate ja pidevalt jälgitavate protsessidega tehastes või pidevat hooldust vajavates juhtimisruumides.

Potentsiaalselt ohtlike tegevuste ohutu katkestamine

On loomulik, et inimesed soovivad seda tüüpi tegevusi lõpetada või katkestada viisil, mis vähendab oluliselt ohtu tervisele või varale. Samas tuleks koolitusprotsessi käigus väga selgelt välja tuua, et selline käitumine on õigustatud vaid lähtuvalt töötajatele selles osas usaldatud vastutusest. Lisaks tuleb seda tüüpi olukordade jaoks ette valmistada asjakohased ohutusmeetmed, sealhulgas nõuetekohane avariivalgustus.

 

Hädaolukorras samade valgustingimuste tagamine

Standardiseeritud ootevalgustus on turvavalgustuse osa, mis võimaldab hädaolukorras tööd jätkata sisuliselt muutumatul viisil. See tähendab, et see peab tagama avariitoitesüsteemist samad valgustustingimused kui üldvalgustuse korral. Samas tuleb tähele panna, et üld- ja turvavalgustuse režiimi vahel ümberlülitumine peab toimuma teostatava ülesande vajadustest lähtuvalt määratletud aja jooksul ning ruumi lõppkasutajaga kokku leppima.

Seda arvesse võttes võib avariivalgustuse sobivate parameetrite tagamiseks kasutada valdavalt enamikul juhtudel samu valgusteid, mis üldvalgustuse jaoks. Ainus tingimus on, et nende valgusallikad peavad pärast hetkelist voolukatkestust saama kohe uuesti süttida.

EL-i juhised nõuavad nõuetekohaseid evakueerimistingimusi kõigis hõivatud tööruumides

Olulised ooterežiimi hädavalgustuse kujundamise põhimõtted, mida tuleb meeles pidada piirkondades, kus on vaja jätkata:

  • asjaolu, et valgustuse intensiivsuse määrab antud ruumis täidetav ülesanne, kuid selle kestuse määrab rajatise kasutaja, mitte normatiivmäärused
  • kui aga tavavalgustusena kasutatakse ka ooterežiimi valgustust, tuleks tagada minimaalne standardkestuse aeg
  • nõutavate kvantitatiivsete parameetrite tõttu rakendatakse ooterežiimi valgustust sageli kesksete toitesüsteemide abil
  • Oluline on meeles pidada, et tsentraalse toitesüsteemi kaasamine konstruktsiooni toob kaasa mitmeid tõsiseid tagajärgi. Investeerimisetapis tähendab see, et tuleb kasutada leegiaeglustavat juhtmestikku, rajatise kasutamise staadiumis aga igapäevast ülevaatust ja vastavate sissekannete tegemist aruanderaamatusse.

 

Nõuded hädavalgustusele:

Hädavalgustuse tüüp / tegevusepiirkond

Valgustusgevuse (Emin) / valgustatuse (Lmin)

Ebaühtlus (Ud)

Piirkond

Kestus

Aeg kuni 50% / 100% valgustatus on saavutatud
Valgustus ootereziimis 100% visuaalse ülesande valgustuse üldparameetrist Vastavalt EN 12464 Vastavalt EN 12464 Vastavalt tööülesandele Vastavalt tööülesandele
Ootereziimi valgustus, mida kasutatakse ka evakuatsioonitee valgustusena 100% visuaalse ülesande valgustuse üldparameetrist Vastavalt EN 12464 Vastavalt EN 12464 Vastavalt tööülesandele, mitte vähem kui 1 h Vastavalt tööülesandele