Avatud kontorid

Kui töötajaid täis avatud kontoris tekivad ohtlikud olukorrad, on kõige olulisem vältida paanikat esimestel sekunditel. Samuti on oluline arvestada paigaldustingimustega.

Ohutuse tagamisel töötajate tervise ja elude ning väärtusliku vara kaitsmisel on kaks peamist aspekti: need on inimlikud ja tehnilised tegurid. Vastavalt asjakohaste seaduste ja määruste, sh EL direktiivide nõuetele vastutab tööohutuse tagamise eest tööandja. Üks olulisemaid aspekte on selles osas töötajate nõuetekohane väljaõpe, kuid sama oluline on tagada inimeste tervise ja elude kaitseks vajalike tehniliste vahendite nõuetekohane kvaliteet ning võimaldada tõhus ja takistamatu evakueerimine.

Ohutu evakueerimise võti

Võimalik elektrikatkestus või muu sarnane ohtlik olukord võib juhtuda, kui kontoritöötajad asuvad avatud planeeringuga kontoris. Ohutu evakueerimise tagamise põhiaspekt seisneb paanika vältimises esimestel sekunditel pärast võimaliku ohu ilmnemist, kuni tehakse iseseisev otsus või edastatakse häälteade selle kohta, mida edasi teha.

 

Tõhus hädavalgustuse lahendus

Üldjuhul ei ole avatud kontorites kohti, kus enne hädaolukorras evakueerimist oleks vaja täita potentsiaalselt töötajate tervisele ja elule ohtlikke ülesandeid. Siin keskendume avatud alade paanikavastase valgustuse kavandamisele ja nendes kohtades viibivate inimeste õigele suunamisele lähima evakuatsiooniteele ja sealt edasi lähima varuväljapääsu juurde. Hädavalgustuse kujunduse hindamisel on oluline võtta arvesse rõhuasetuste asukohti, nagu esmaabikomplektid, tulekustutid ja muud tulekustutusvahendid.

 

Arvestades olulisi tegureid

Avatud kontorite valgustusseadmete valikul on oluline arvestada paigaldustingimusi, lae tüüpi, paigaldusviisi, vajalikke lisatarvikuid ja muid seonduvaid tegureid. Samas ei esitata valgustitele täiendavaid nõudeid IP klassile ega mehaanilisele löögikindlusele.

 

EL-i juhised nõuavad nõuetekohaseid evakueerimistingimusi kõigis hõivatud tööruumides

Olulised hädavalgustuse projekteerimise põhimõtted, mida avatud planeeringuga kontorite puhul meeles pidada:

 • avatud ala (paanikavastane) valgustus
  kui ruumi pindala ületab 60 m2
 • evakuatsioonitee valgustus
  kui evakuatsioonitee viib läbi ruumi teistest ruumidest
 • ohutusmärgi valgustus
  mis näitab evakuatsioonitee kulgu ja sellele juurdepääsu teed
 • rõhuasetuste valgustus
  nagu esmaabikomplektid ja tulekustutusvahendid

 

Nõuded hädavalgustusele:

Avariivalgustuse ülesande/tegevusala tüüp

Valgustugevuse tase (Emin) / valgustatuse tase (Lmin)

Diversity ratio (Ud)

Piirkond

Kestus

Aeg 50% / 100% valgustuse saavutamiseni
Open area lighting 0.5 lx 1:40 Põrandapind va
0,5 m varu
1 h 5 s / 60 s
Evakuatsioonitee valgustus 1 lx 1:40 2 m põrandal 1 h 5 s / 60 s
Väljapääsu märgid evakuatsiooniteel 2 cd/m2 10:1 Ohutusmärk 1 h 5 s / 60 s
Tähtsamate punktide valgustus 5 lx Ei kohaldata Tähtis punkt 1 h 5 s / 60 s