Muud ruumid – avatud alad ja ohtlikud tööpiirkonnad

Avatud ala valgustus on evakuatsioonivalgustuse osa, kus tuleb ette näha piisav valgustus, et vältida paanikat, mis võimaldab inimestel jõuda evakuatsioonitee tuvastatavasse kohta. Seda nimetatakse paanikavastaseks valgustuseks.

Vaba põrandapinna rõhtne valgustustihedus ei tohi olla alla 0,5 lx, kusjuures äärepiirkondi laiusega
0,5 m ei arvestata.

 • Ebaühtlustegur Ud (vähima ja suurima valgustustiheduse suhe) ei tohi piki väljapääsutee keskjoont olla väiksem kui 1 : 40.
 • Evakuatsiooniks lubatava valgustuse vähimalt lubatav talitluskestus peab olema 1 h.
 • Paanikavastane valgustus peab saavutama 50 % nõutavast valgustustihedusest hiljemalt 5 s jooksul,
  100 % nõutavast valgustustihedusest aga hiljemalt 60 s jooksul.
 • Paanikavastane valgustus peab olema ette nähtud puuetega inimeste tualettruumides.

evakuatsioonivalgustuse see osa, mis peab tagama paanika vältimise ja sellise valgustustaseme, mis
võimaldab inimestel suunduda väljapääsutee kulgemispiirkonda.

Näiteks: töötamise ajal liikuvad masinad, spordiürituste või -etenduste publik, rahvarohked kohad.

Mis on kõige tähtsam – avariivalgustus kõrge riskiga töökohtades ei ole mõeldud võimaldama inimestel jätkata nende kõrge riskiga ülesannete täitmist. See peaks võimaldama neil ainult vajalikud masinad välja lülitada ja evakueerimist alustada ning see peab töötama evakueerimise esimestel hetkedel.

 • Ebaühtlustegur Ud ei tohi ohtlikes tööpiirkondades olla väiksem kui 0,1.
 • Vähim lubatav talitluskestus peab võrduma ajavahemikuga, mille jooksul inimestele ohtlik olukord
  kestab. Selle peab määratlema tööandja.
 • Olenevalt rakendusest tuleb ohtliku tööpiirkonna valgustuses pidevalt ette näha kas täielik nõutav valgustustihedus või selle saavutamine 0,5 s jooksul.