Tootmistestid

Rutiinsed testid, mis koosnevad paljudest ohutus- ja funktsionaalsustestidest, viiakse läbi 100% meie toodetud toodetele meie tootmisruumides.

Tehastes on ohutuse ja funktsionaalsuse testimine regulaarne koosteüksustes toimuva kvaliteedikontrolli osa. Valgustite kokkupanemisel testitakse ja märgistatakse igat valgustit enne pakkimist ja märgistamist.

Funktsionaalsuse testimine hõlmab liikuvate osade juhtimist, kui neid on. Operaatorid tagavad, et tooted tagavad õige valgusvõimsuse ning kontrollivad elektrivoolu ja kaabli isolatsiooni ebakorrapärasusi. Selleks on koosteliinide ääres paigas kalibreeritud testinstrumendid. Meie tootmis- ja katsesimulatsioonilaborites kasutatavad instrumendid kalibreeritakse täpsuse tagamiseks regulaarselt meie laborites.