Fotomeetria

Fotomeetria on teadus valguse mõõtmise kohta inimsilmale tajutava heleduse järgi.

Meie valgusteid testitakse pöörlevate peegel-fotomeetrite abil. See seade hoiab testitud valgustit paigal ja fotoelemendist piisaval kaugusel, et valgustit saaks pidada punktallikaks. Pöörlevad peegel-fotomeetrid kasutavad mootoriga süsteemi ja peeglit, mis suunab valgustist igas suunas kiirguva valguse kaugemasse fotosilma. Fotomeetrilistest andmetest on võimalik toota valgustehnilisi andmeid vastavalt kasutatavatele standarditele ja rakendustele.

Andmed on aluseks valgustusarvutusprogrammidele, mis arvutavad valguse väärtused tervete erinevate valgustitega varustatud ruumide jaoks. Nii saab koostada täpsed valgustusplaanid.

Kogu fotomeetria viiakse läbi vastavalt CIE (Rahvusvahelise valgustuskomisjoni) eeskirjadele ja juhistele ning standardile EN 13032.