IP klass (vesi)

Oma märgades ruumides hindame oma valgustite kaitset vee sissetungimise eest, mis varieerub erineva kaitseastmetega, olenevalt eri tüüpi valgustustoodetele esitatavatest nõuetest.

IP koodi järgi on tooted varustatud kahekohalise IP reitinguga, nt. IP22, IP 44 jne. Esimene number näitab toote kaitsetaset tahkete võõrkehade sissetungimise eest, teine number aga kaheksat kaitseastet vee sissetungimise eest:

 

  1. Tilkuv vesi: Tilkuv vesi (vertikaalselt langevad tilgad) ei tohi avaldada kahjulikku mõju.
  2. Tilkuv vesi kuni 15° nurga all: Vertikaalselt tilkuv vesi ei tohi avaldada kahjulikku mõju, kui korpus on normaalasendist kuni 15° nurga all.
  3. Vee pihustamine: Vesi, mis langeb pritsmetena vertikaali suhtes kuni 60° nurga all, ei tohi avaldada kahjulikku mõju.
  4. Veega pritsimine: Mis tahes suunast vastu korpust pritsiv vesi ei tohi avaldada kahjulikku mõju.
  5. Veejoad: Düüsist (6,3 mm) mis tahes suunast vastu korpust paiskuv vesi ei tohi avaldada kahjulikku mõju.
  6. Võimsad veejoad: Tugevate jugadega (12,5 mm otsikust) mis tahes suunast vastu korpust paiskuv vesi ei tohi avaldada kahjulikku mõju.
  7. Sukeldumine kuni 1 m: Vee sissepääs kahjulikus koguses ei tohi olla võimalik, kui kate on kastetud vette kindlaksmääratud rõhu ja aja tingimustes (kuni 1 m vee all).
  8. Sukeldumine sügavamale, kui 1 m: Seade sobib pidevaks vette kastmiseks tootja poolt määratud tingimustel. Tavaliselt tähendab see, et seade on hermeetiliselt suletud. Teatud tüüpi seadmete puhul võib see aga tähendada, et vesi võib siseneda, kuid ainult nii, et see ei avalda kahjulikke mõjusid.

Loe lisaks IP klassifikatsiooni kohta siit.